Om os

Frivilligcenter SR-Bistands historie
Det, der i dag hedder Frivilligcenter SR-Bistand, blev stiftet som en forening den 25. september 1975.

Foreningen blev stiftet af en gruppe studerende på et kursus på Københavns Kommunes Forberedelseskursus. Læs mere…

Bestyrelse

Jan Malinowski – formand

Uddannelse og arbejde: Bachelor i jura – ansat i Københavns Kommune.

 

Motivation for at sidde i bestyrelsen:
Jeg mener, at alle mennesker bør få mere end én chance for at få et bedre liv. Vores opgave er at lytte til og forstå folk med problemer. Vores opgave er så at at hjælpe dem – med rådgivning, sagbehandling eller give dem et blidt skub, så de kan komme på rette vej i resten af deres liv.

Louise Boye Larsen – næstformand

Uddannelse: Cand.scient.adm og socialrådgiver.

Til daglig arbejder jeg med udviklingsprojekter i Socialt Udviklingscenter SUS med fokus på at styrke indsatsen for udsatte borgergrupper. Jeg er helt særligt optaget af at sikre sammenhængende, helhedsorienterede og tværfaglige forløb, hvor borgeren er i centrum.

Jeg sidder i bestyrelsen for Frivilligcenter SR-bistand da jeg mener, at organisationen er en stærk aktør på det frivillige område med en meget bred vifte af tilbud. Som bestyrelsesmedlem er jeg meget motiveret af at sikre, at de tilbud og indsatser, der tilbydes er af høj kvalitet og båret af et stort engagement.

1794598_10152287689099415_880470536_n

Henrik Olsen – kasserer

Jeg vil gerne være med til at skabe et samfund hvor flere får bedre muligheder for at bidrage til et bedre liv for både andre og sig selv.

 

Jeg sidder i bestyrelsen i Frivilligcenter SR-Bistand, fordi foreningen med både en bred vifte af egne aktiviteter og kontakt til lokale foreninger, har SRB mange muligheder for at gøre en forskel.

 

Jeg kan tilbyde mine erfaringer og kompetencer som ansat og frivillig i en række ngo’er, herunder et andet frivilligcenter. Jeg har arbejdet en del med frivilligorganisering, projektudvikling, fundraising og økonomistyring.

Elisabeth Mamsen – menigt bestyrelsesmedlem

Tekst er på vej.

Fasael Rehman – menigt bestyrelsesmedlem

Tekst er på vej.

Jette Holtze Inno – menigt bestyrelsesmedlem

Når vi løfter i fællesskab og hjælper hinanden, så gør det forskel, fordi 2 + 2 giver altid 5! Det beviser de mange frivillige og ansatte her på stedet hver dag. Jeg tror på, at sammen skaber vi forandring til gavn for både en selv og andre. Jeg er derfor glad for at være en del af et lokalt kraftcenter, der rækker vidt og bredt ud.

Jeg har erfaring fra en række ngo-organisationer, bl.a. Røde Kors og spejderne. I dag er jeg i Friluftsrådet og fordeler puljemidler fra Udlodningsmidler til friluftsliv (tips-  og lottomidler). Jeg har også været ansat på et frivilligcenter og har været frivillig en del år i Ungdommens Røde Kors. Jeg er uddannet cand. mag. i dansk, antropologi og minoritetsstuder.

Ulla Ackermann – menigt bestyrelsesmedlem

Jeg er uddannet jurist og har arbejdet som frivillig rådgiver i 10 år hos Frivilligcenter SR-Bistand.

Har været tillidsmand og siddet i samarbejdsudvalget i mit tidligere job.

 

Jeg forsøger også at deltage i arbejdet med at gøre Frivilligcenter SR-Bistand mere synlig.

Som frivillig rådgiver forsøger jeg at hjælpe borgerne med at finde rundt i systemet.

 

Som medlem af bestyrelsen er jeg glad for at kunne være med til ar finde nye projekter, således at vi kan hjælpe endnu flere. Jeg forsøger gennem mit netværk at høre hvad andre gør og undersøger om vi kan bruge det.

Lisbeth Brandt – menigt bestyrelsesmedlem, valgt af medarbejderne

Teksten er på vej

Medarbejdere og frivillige

Lenette Ea Vacher – centerleder

Uddannelsesmæssig baggrund: Cand. Mag. Pæd
Frivilligcenter SR-Bistand har altid hjulpet borgere i nød. Her kan man modtage social-juridisk rådgivning, komme i en selvhjælpsgruppe, få gældsrådgivning, psykologisk rådgivning, konsulentbistand til foreninger eller få hjælp til at finde et frivilligt arbejde. Alle disse projekter er udsprunget af et behov, der er opstået blandt vores brugere og i vores lokalmiljø.

 

Som centerleder ser jeg dette som vores fornemste opgave: At hjælpe andre med at hjælpe sig selv på baggrund af vores viden og kompetencer. Jeg er stolt over at arbejde et sted, hvor så mange får hjælp, og håb for deres fremtid. Mit arbejde som leder på Frivilligcenter SR-Bistand udspringer af mit grundlæggende ønske om støtte til dem, der har brug for det, samt troen på at vores indsats nytter og gør en forskel.

IMG_8711

Anette Blakskjær Klæbel – koordinator for den social-juridiske rådgivning og for gældsrådgivningen

Jeg er uddannet cand. Jur. med speciale i ansættelsesret.

Jeg har valgt at arbejde for Frivilligcenter SR-Bistand, da jeg via min uddannelse har opnået kompetencer, der kan hjælpe andre som står i en retsmæssig svær situation. Mange mennesker har i disse år fået økonomiske problemer som følge af finanskrise, arbejdsløshed og lovmæssige stramninger.

 

Frivilligcenter SR-Bistand yder gratis rådgivning og retshjælp til mennesker i udsatte positioner – denne opgave vil jeg gerne være med til at løfte. Dertil har vi et godt fællesskab og arbejder sammen med meget engagerede frivillige, der har samme ønske om at give en hånd med til at hjælpe andre mennesker.

Pia Ankerstjerne Skjalm – receptionist

Min uddannelsesmæssige baggrund er en HF- eksamen.

Jeg er i fleksjob i  Frivilligcenteret  SR-Bistand og har været ansat  i 10 år.

Jeg nyder at være her, da vores hverdag er forskellige, og vi alle gør en forskel på hver vores måde.

 

Vi kan mærke, at det vi gør hjælper. Det er dejlig livsbekræftende.

 

Kim Lundsgaard Kjær – socialrådgiver

Arbejder i den social-juridiske rådgivning tre dage ugentlig.

Jeg er uddannet socialrådgiver.

 

Jeg arbejder i Frivilligcenter SR-Bistand, fordi jeg her møder mennesker – personligt og telefonisk – som henvender sig med forskellige sociale problemstillinger. I min egenskab af socialrådgiver med mine faglige kompetencer og engagement, finder jeg det spændende og udfordrende at arbejde med sociale problemer og løsningsmodeller.

 

Det er udfordrende at have mulighed for at hjælpe mennesker med løsning af problemer, som kan være besværliggjort i for eksempel kommunens forvaltning eller jobcentret. For mig som socialrådgiver – og af medmenneskelig interesse – er det tilfredsstillende at medvirke til at mennesker bliver bedre ”klædt på” til at håndtere og løse egne sociale problemer.

 

Gry Ebdrup – koordinator for selvhjælpen – på barselsorlov

Kandidatgrad i psykologi og kommunikation.

 

I Frivilligcenter SR-bistand kan jeg være med til at skabe rammerne for at mennesker, der befinder sig i en svær situation, kan mødes og skabe forandring i deres liv. Jeg nyder at være en del af hverdagen i Frivilligcenteret, hvor jeg er vidne til hvordan de mange frivillige løfter de mangeartede opgaver med netop deres særlige kompetencer og engagement.

 

 

Lisbeth Brandt – frivillig- og foreningskonsulent

I mit daglige arbejde møder jeg repræsentanter for mange forskellige foreninger og projekter. Nogle er helt nye, andre er mere etablerede. Fælles for dem er, at de søger sparring hos os til at blive bedre til at nå deres mål.

Samtidig mødes jeg med borgere, som er meget forskellige steder i deres liv. De vil alle gerne lave frivilligt arbejde i lokalområdet.

 

Det er et fantastisk privilegium at være omgivet af mennesker, som gerne vil gøre en forskel i vores fælles samfund – også uden at få løn for det.

 

1794598_10152287689099415_880470536_n

Henrik Olsen – konsulent

Jeg har arbejdet i en række NGO’er, og er p.t. også ansat som fundraiser og udviklingsmedarbejder i fødevareBanken, hvor jeg tidligere har haft række andre funktioner. Jeg er desuden i bestyrelsen for et par foreninger. Fra 2008 – 2013 var jeg centerleder i Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk.

 

Mit arbejde på Frivilligcenter SR-Bistand giver god mening fordi foreningen, med både en bred vifte af egne aktiviteter og kontakt til lokale foreninger, har gode muligheder for at gøre en forskel.

Helle Krogh Jørgensen – jurist

Har været ansat i Frivilligcenter SR Bistand siden 1995.

 

Jeg har en bred juridisk baggrund inden for det sociale område og bruger dagligt min erfaring til at hjælpe borgere, som er kommet i klemme i systemet. Primært fungerer jeg som specialist på dagpengeområdet for HK, som betaler Frivilligcenter for sagsbehandlingen.

 

Det er ikke altid, at vi kan vinde en sag for en borger, men det gode ved at være på Frivilligcenter SR-Bistand er, at vi har mulighed for at hjælpe borgerne til en afklaring og det er også at hjælpe.

Ea Ohlsen Landerholm – koordinator for selvhjælpen

Tekst er på vej.

Jeanette Dünweber – koordinator for bisidderordningen

Kandidat i  forvaltning

Som koordinator for bisidderordningen kan jeg skabe rammerne for en indsats for de mennesker, som har brug for støtte til møder med offentlige myndigheder og lignende steder. De engagerede og kompetente frivillige i bisidderkorpset er uundværlige i denne indsats.

Mulighederne med bisidderordningen er meget tilfredsstillende for mig, da jeg har en stor interesse i at skabe forbedringer for udsatte og mennesker i svære situationer, der kan løfte deres liv og bringe dem videre. Det motiverer mig særligt meget, at bisidderordningen sammen med de andre indsatser i Frivilligcenter SR-Bistand kan tilbyde en bred pakke af tværfaglige tilbud, da denne helhedsorienterende indsats kan styrke brugerne i særlig grad.

Frivillige:

65 frivillige kolleger er tilknyttet Frivilligcenter SR-Bistand. Uden dem var vores arbejde ikke muligt!

 

Vedtægter og økonomi

Tilskudsgivere og donatorer

Frivilligcenter SR-Bistand yder gratis og anonym rådgivning til mennesker med behov for hjælp.

Tusind tak til vores tilskudsgivere og donatorer, som gør det muligt for os at forbedre den social-juridiske samt psykologiske rådgivning for brugerne i det sociale system og samtidigt udbrede det frivillige foreningsarbejde.

 

Er du eller din organisation interesseret i at støtte Frivilligcenter SR-Bistand, kan du kontakte os på:

Telefon:  35 39 71 97

Mail: srb@sr-bistand.dk

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

Direktør Henry Jørgensen & hustru Rigmor Jørgensens Fond

Otto og Gerda Bings mindelegat

Birthe Justesens Fond

Asta og Julius P. Justesens Fond

Gerda og Hans Frederiksens Mindefond

Solar fonden af 1978