Oplæg og kurser

En dag for en sag

– få en unik teamudviklingsmulighed for jeres virksomhed

Hvad hvis du på én dag kunne skabe engagerede medarbejdere, udvikle teams og teamledere, give medarbejderne en oplevelse for livet – og samtidig hjælpe nogen, der havde brug for det?

Det kan blive en realitet for dig og din virksomhed med vores nyeste koncept ”En dag for en sag”

”En dag for en sag”

Har jeres virksomhed brug for at prøve noget nyt? ”En dag for en sag” giver jeres virksomhed og medarbejdere en billig og unik teamudviklingsmulighed og støtter samtidig en frivillig social forening.

Frivilligcenter SR-Bistand vil stå for at matche jeres virksomhed med lokale frivillige foreninger, der har brug for jeres hjælp. Vi har et stort lokalt netværk af foreninger, der mangler hjælp og stor erfaring med at matche frivillige i frivillige aktiviteter, ud fra interesser, muligheder og ønsker.  Vi fungerer som bindeled for bydelens frivillige foreninger, og kan derfor hjælpe din virksomhed med at finde netop den forening, som matcher virksomhedens værdier og målsætninger.

Forløbet kan se ud på mange måder. Virksomhedens medarbejdere kan fx tilbyde deres faglige kompetencer eller udføre praktiske opgaver for foreningen som kunne være at male et lokalt værested for udsatte borgere eller være en del af foreningens kerneydelser som at cykle ældre beboere på et plejehjem en tur i rickshaw cykel.

Det er kun fantasien der sætter grænser for hvad samarbejdet kan medføre. Det vigtigste er, at både foreningen og jer som virksomhed får noget ud af samarbejdet og vi hjælper gerne med også at facilitere et længerevarende partnerskab.

Med ”En dag for en sag” tager jeres virksomhed et socialt ansvar ved at engagere jer direkte i frivilligt arbejde.

Hvad er udbyttet for jeres virksomhed?:

 • Stolte og engagerede medarbejdere
 • Skaber en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere
 • Teambuilding og -udvikling
 • CSR regnskabet får fokus
 • Brandingværdi

 

Praktisk

Er I interesserede i at deltage i ”En dag for en sag”, så kontakt os på lek@sr-bistand.dk eller på 35 39 71 97 for mere information og et uforpligtende tilbud på et forløb for jeres virksomhed.
Husk at være i god tid da mange lokale foreninger primært er baseret på frivillige kræfter og vi gør derfor opmærksom at processen op til selve dagen vil vare ca. 6-8 uger.

Prisen på et veldrejet og tilrettelagt forløb varierer alt efter hvor mange medarbejdere jeres virksomhed har og omfanget af forløbet. Kontakt os for et tilbud.

Vil I have hjælp til jeres rådgivning?

Er I en forening der gerne vil oprette jeres egen social- juridiske rådgivning, eller en forening der har brug for hjælp til at komme videre med jeres rådgivning, så er dette kurset for jer. Frivilligcenter SR-Bistand har igennem de sidste 43 år haft en social- juridisk rådgivning og vil på baggrund af denne erfaring undervise jer i, hvad der skal tænkes over inden I påbegynder arbejdet på rådgivningen, hvordan I tilrettelægger den og hvordan I får den til at fungere i dagligdagen.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset målretter sig til:

 • Til foreninger eller andre der ønsker en introduktion til at opstarte en rådgivning.
 • Til foreninger der vil have hjælp til oprettelsen af en rådgivning samt hjælp til strukturering af den.
 • Til eksisterende rådgivninger der gerne vil have inspiration til det videre arbejde.
 • Til eksisterende foreninger der ønsker vejledning i værdi og etik samt sikre sagsgange i rådgivningen

 

Følgende emner kan behandles:

Det juridiske aspekt:

 • Midler
 • Databehandling
 • Forvaltningsloven
 • Bisidder / partsrepræsentant
 • Forholdet mellem sagsbehandler og borger?

Det etiske aspekt:

 • Hvordan samarbejder man bedst med en borger?
 • Hvordan passer man på sig selv?
 • Det gode forløb
 • Den gode afslutning
 • Forventningsafstemning

 

Der vil typisk være tale om et heldagskursus, men det er muligt at dele kurset op, så det afholdes over 2 gange.

Praktisk

Underviser er Anette Klæbel, cand. Jur., juridisk konsulent og leder af rådgivningen i Frivilligcenter SR-Bistand.

Kurset kan, alt efter ønske, afvikles i vores lokaler på Tagensvej i København eller hos jer.

Prisen på kurset varierer alt efter hvilken form og volumen, I ønsker på kurset. Kontakt juridisk konsulent Anette Klæbel, en uddybende snak om hvilket kursus, der passer bedst til jeres behov.

Kurser om Selvhjælpsgrupper

– viden om selvhjælp og udvikling af tilbud

Selvhjælpsgrupper henvender sig til mennesker, der står i en psykisk belastende situation. Der kan være mange forskellige årsager til, at mennesker får ondt i livet. Men uanset årsagerne har alle mennesker et stort behov for at blive mødt, rummet og anerkendt. Her kan selvhjælpsgrupper, for mange, gøre en positiv forskel. Med et kursus i selvhjælp kan I få viden om hvad selvhjælpsgrupper er, hvordan de kan tilrettelægges og indsigt i hvordan det gør en positiv forskel for deltagerne. Det er også muligt at få håndholdt facilitering i, hvordan et nyt eller eksisterende selvhjælpstilbud kan udvikles.

 

Selvhjælpstilbuddet i Frivilligcenter SR-Bistand

Selvhjælpsgruppernes formål er at tilbyde et rum hvor deltagerne, sammen med andre i tilsvarende situationer kan få støtte til at være til stede med alt det, der er svært. Det er vigtigt at understrege, at selvhjælp ikke er terapi eller behandling. Men derimod hjælp til selvhjælp. Mange oplever, at der i mødet med andre i samme situation, opstår et gensidigt og ligeværdigt fællesskab, hvor man kan opbygge en handlekraft og tro på, at man kan finde styrken til at skabe forandringer i eget liv.

Selvhjælpsgrupper består typisk af 5-8 deltagere, der mødes hver eller hver anden uge af et par timers varighed. Grupperne varetages af en ’igangsætter’ der faciliterer gruppen, særligt i opstarten. Grupperne afvikles i en struktureret form med faste rammer for interaktionen. Det særlige ved at mødes i en struktureret selvhjælpsgruppe er den styrede samtaleform. Det betyder, kort fortalt, at alle får ene-taletid, uden at nogen afbryder, dømmer eller giver råd – det betyder blandt andet, at gruppen bedre kan fungere som et ”frirum”, hvor der er plads til alle følelser. De første 4-5 gange understøttes gruppen af igangsætteren, indtil metoden for interaktionen er klar for alle og alle er trygge i hinandens selvskab. Derefter fortsætter gruppen på egen hånd, dog altid med mulighed for tilbagevendende støtte og med løbende evaluering.

 

Mulige kurser om selvhjælpsgrupper

A: Introduktion til selvhjælpsgrupper

Kurset er målrettet alle, der ønsker indblik i hvad selvhjælpsgrupper er og hvilken forskel det kan gøre for mennesker, der står i svære situationer.

 • Præsentation af Frivilligcenter SR-Bistands selvhjælpstilbud
 • Hvad er selvhjælp og hvilken forskel gør det? (Selvhjælpens historie, forskellige målgrupper og metoder)
 • Den strukturerede metode
 • Igangsætterens opgave i gruppen
 • Evaluering & effekter
 • Mulig øvelse: Kursisterne agerer deltagere i gruppen for at opleve metoden på egen krop.

 

Typisk vil kurset afvikles som oplæg over 2 timer med god plads til refleksion og debat.

B: Opstart af selvhjælpstilbud

Kurset er målrettet foreninger, kommuner og lignende, der ønsker at oprette eller udvikle et selvhjælpstilbud. Kurset vil klæde deltagerne på til at kunne varetage processen i selvhjælpsgruppen og sikre at denne strukturerede form for selvhjælpsgruppe, kan folde sig bedst ud og gøre en positiv forskel for selvhjælpsgruppens brugere. 

 • Kursisterne tilegner sig grundlæggende viden om selvhjælpens historie, forskellige målgrupper, overordnede formål og effekter.
 • Kursisterne introduceres til metoden bag ’Strukturerede selvhjælpsgrupper’, metodens værdigrundlag og modtager konkrete anvisninger på praksis.
 • Kursisterne afprøver metoden i forskellige rollespil og får konkret erfaring med at agere tovholdere.
 • Kursisternes læring understøttes af løbende refleksionsøvelser.

Typisk vil kurset afvikles over 2-3 dage. Kursisterne vil arbejde i heldagsworkshops med skiftevis oplæg, øvelser og diskussion.

 

Praktisk

Underviser Gry Ebdrup; Tværfaglig kandidat i Psykologi & kommunikation. Koordinator af selvhjælpen i Frivilligcenter SR-Bistand.

Kurserne kan, alt efter ønske, afvikles i vores lokaler på Tagensvej i København eller hos jer.

Priserne på kurserne varierer alt efter hvilken form og volumen I ønsker på kurset. Kontakt srb@sr-bistand.dk  for mere information.

Bisidderkursus

– få et kursus målrettet dig som bisidder, sagsbehandler eller nyopstartet bisidderprojekt

 

Mange borgere efterspørger bisiddere, når de skal mødes med offentlige instanser. At have en bisidder med kan både øge trygheden for borgeren og medvirke til, at kommunikationen mellem borger og sagsbehandler forbedres. Samtidig kan en bisidder medvirke til, at borgeren får et bedre overblik over sin sag og dermed også bliver bedre i stand til at medvirke i egen sag.

Som bisidder er det vigtigt at have forståelse for hvilke grænser, der skal arbejdes indenfor og hvilken rolle bisidderen har både i forhold til borgeren og i forhold til sagsbehandleren. Derudover er det vigtigt at have forståelse for grænserne i forhold til rådgivning og partsrepræsentation.

 

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet 3 forskellige målgrupper, der ønsker indblik i bisidning.

 • Til frivillige der ønsker at fungere som bisiddere. Det forudsætter ikke, at man har en bestemt faglig baggrund, da kurset giver den nødvendige indsigt også på dette område.
 • Til sagsbehandlere der ønsker en oversigt over, hvad en bisidder kan og må og forskellen mellem bisiddere og partsrepræsentanter.
 • Til foreninger eller andre der ønsker en introduktion til at opstarte et bisidderprojekt.

 

Følgende emner behandles på kurset til alle 3 målgrupper

Det juridiske aspekt af bisidning

 • Hvad er en bisidder?
 • Hvad er bisidders funktion ved møder?
 • Hvad er forskellen på bisidder og partsrepræsentant?
 • Hvilke lovregler gælder for bisiddere – herunder tavshedspligt?
 • Forholdet mellem bisidder og borger?

Det etiske aspekt af bisidning

 • Hvordan samarbejder man bedst med en borger?
 • Hvordan passer man på sig selv?
 • Det gode forløb
 • Den gode afslutning
 • Forventningsafstemning

 

Der vil typisk være tale om et heldagskursus, men det er muligt at dele kurset op, så det afholdes over 2 gange.

Praktisk

Underviser Helle Krogh Jørgensen, cand. Jur., juridisk konsulent i Frivilligcenter SR-Bistand.

Kurset kan, alt efter ønske, afvikles i vores lokaler på Tagensvej i København eller hos jer.

Prisen på kurset varierer alt efter hvilken form og volumen, I ønsker på kurset. Kontakt juridisk konsulent Helle Krogh Jørgensen på hkj@sr-bistand.dkfor en uddybende snak om hvilket kursus, der passer bedst til jeres behov.

Fleksjobskursus

– få et kursus målrettet dig som er fleksjobber, rådgiver fleksjobbere eller arbejder med fleksjobsansættelser.

 

 

Efter ændringerne i fleksjobsordningen i 2013 er reglerne blevet langt mere komplicerede, og samtidig har vi nu to ordninger for fleksjobbere, idet den gamle ordning stadig eksisterer sideløbende. Det er SR-Bistands erfaring, at mange savner rådgivning og vejledning indenfor området, og SR-Bistand har i en del sager oplevet, at de samme fejl går igen i sagerne. Mange borgere, både nuværende og kommende fleksjobbere, efterspørger vejledning indenfor området, når de skal mødes med offentlige instanser, eller for at forstå, hvordan deres egen sag kører.

 

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet 3 forskellige målgrupper, der ønsker indblik i fleksjobsordningerne.

 • Til frivillige der ønsker at fungerer som rådgivere.
 • Til borgere, der er visiteret til eller ansat i fleksjob.
 • Til foreninger eller lignende, der har eller påtænker at ansætte fleksjobbere.
 • Kurset har også vist sig nyttigt for sagsbehandlere i fagforeninger, der rådgiver medlemmer indenfor området.

 

Følgende emner behandles på kurset til alle 3 målgrupper:

 • Hvad er et fleksjob?
 • Hvad er betingelserne for at få fleksjob?
 • Hvilke regler gælder for overgang fra gammel til ny ordning?
 • Løndannelser i fleksjob
 • Ferie
 • Sygdom

 

Et kursus med dette indhold kan holdes som et halvdagsskursus.

Praktisk

Underviser Helle Krogh Jørgensen, cand. Jur., juridisk konsulent i Frivilligcenter SR-Bistand.

Kurset kan, alt efter ønske, afvikles i vores lokaler på Tagensvej i København eller hos jer.

Prisen på kurset varierer alt efter hvilken form og volumen, I ønsker på kurset. Kontakt juridisk konsulent Helle Krogh Jørgensen på hkj@sr-bistand.dk for en uddybende snak om hvilket kursus, der passer bedst til jeres behov.