Bisidderordning

HVORNÅR KAN DU HAVE GAVN AF EN BISIDDER?

Skal du til vigtige møder hos offentlige myndigheder og andre lignende steder, kan du få en bisidder med.

Bisidderne kan gå med dig til møder hos fx:

 • Jobcentre
 • Socialforvaltningen
 • Krisecentre
 • Forsikringsselskaber
 • Psykiatrien
  Bisidderne kan hjælpe dig med at være godt rustet til møderne ved at:
 • Hjælpe dig med at få overblik over din sag inden mødet
 • Hjælpe dig med at formulere og stille spørgsmål
 • Støtte dig på mødet
 • Tage notater på mødet
 • Hjælpe dig på mødet, som I ellers aftaler
 • Få overblik over, hvad der blev aftalt, opnået og oplyst på mødet
 • Hvis nødvendigt hjælpe dig med at følge op på mødets resultater
 • Evt. orientere dig om Frivilligcenter SR-Bistands andre tilbud.
  Hvis du har brug for en bisidder, skal du starte med at ringe til os.
  Se kontaktinfo her.
  Du vil blive indbudt til en personlig samtale med koordinatoren for bisidderordningen. Til samtalen vil du høre mere om bisidderordningen, og hvis tilbuddet passer til dig, vil du få tilknyttet en bisidder.
  Bisidderordningen er gratis og tilbuddet er åbent for alle i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholm. Bisidderne er kompetente og uddannede og de har tavshedspligt.

 

BISIDDERORDNINGEN HOLDER JULE-/NYTÅRSLUKKET

 

Bisidderordningen holder lukket fra 23. december t.o.m. 1. januar. Det betyder, at hvis du har brug for en bisidder i uge 1 og 2, 2018, skal du venligst kontakte os senest på følgende datoer:

 

Bisidder til møder i uge 1: bedst senest 18. december 2017

 

Bisidder til møder i uge 2: bedst senest 2. januar 2018

 

Vær i øvrigt opmærksom på, at vi har erfaring med, at der generelt er god mulighed for at få rykket et møde i kommunen for at passe det ind i bisidderens planer.