Bisidderordning

BISIDDERKOORDINATOREN HAR SOMMERFERIE I UGE 28 OG 29

Det betyder, at hvis du har brug for en bisidder i uge 28-31, skal du venligst kontakte os senest på følgende datoer/tidspunkter:

Bisidder i uge 28 og uge 29: Senest 3. juli.

Bisidder i uge 30: senest 4. juli.

Bisidder i uge 31: senest 7 dage før mødet.

Vær i øvrigt opmærksom på, at vi har erfaring med, at generelt er der god mulighed for at få rykket et møde i kommunen for at passe det ind i bisidderens planer.

Skal du til vigtige møder hos offentlige myndigheder og andre lignende steder, kan du få en bisidder med.

Bisidderne kan gå med dig til møder hos fx:

 • Jobcentre
 • Socialforvaltningen
 • Krisecentre
 • Forsikringsselskaber
 • Psykiatrien
  Bisidderne kan hjælpe dig med at være godt rustet til møderne ved at:
 • Hjælpe dig med at få overblik over sagen inden mødet
 • Hjælpe dig med at formulere og stille spørgsmål
 • Støtte dig på mødet
 • Tage notater på mødet
 • Hjælpe dig på mødet, som I ellers aftaler
 • Få overblik over, hvad der på blev aftalt, opnået og oplyst på mødet
 • Hvis nødvendigt hjælpe dig med at følge op på mødets resultater
 • Orientere dig om Frivilligcenter SR-Bistands andre tilbud, hvis de er relevante for din sag.
  Hvis du har brug for en bisidder, skal du starte med at ringe til os. Du vil blive indbudt til en personlig samtale med koordinatoren for bisidderordningen. Til samtalen vil du høre mere om bisidderordningen, og hvis tilbuddet passer til dig, vil du få tilknyttet en bisidder.
  Tag kontakt til os så snart du ved, at du har brug for en bisidder, så vi har mulighed for at hjælpe dig bedst muligt.
  Bisidderordningen er gratis og tilbuddet er åbent for alle i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholm. Bisidderne er kompetente, uddannede og har tavshedspligt.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker hjælp?

Der er mulighed for at tale med koordinatoren for bisidderordningen mandag, tirsdag og fredag. Mandag og tirsdag 10-15, samt fredag 10-14.30.

 

Du kan ringe på telefon: 35 39 71 97. Den første du kommer til at tale med, er en venlig person i vores omstilling, som viderestiller dig til koordinatoren.