ER DIN VARME- ELLER ELREGNING STEGET?

Er din varme- eller elregning steget voldsomt?

 

Hvis din økonomi er mærket af de stigende energipriser, kan du måske få økonomisk støtte. Der findes flere former for hjælp. Nogle er afhængige af din indkomst størrelse, andre er afhængige af, hvilken form for indtægt du har.

 

Kommunen kan tilbyde økonomisk hjælp med to typer tilskud: enkeltydelse eller personligt tillæg.

 

Derudover er der netop udbetalt varmecheck til ca. 410.000 husstande. Denne varmecheck er udbetalt, uden at man har skullet ansøge om den.

 

Her er en beskrivelse af de muligheder, der er for hjælp.

 

Varmecheck

Varmecheck er netop udbetalt i starten at august. Beløbet er 6.000 kr., som er skattefri, og som ikke modregnes i nogen andre ydelser. Der kan kun udbetales en varmecheck pr. husstand, og man har ikke skulle søge om varmecheck.

 

Betingelser

Betingelserne for at få varmechecken er, at husstandens samlede indtægt i 2020 var på under 650.000 kr.

 

Derudover er der betingelser om, hvilken opvarmning man har. Der er tre typer opvarmning, der udløser varmecheck:

 

  1. Individuelt gasfyr
  2. Fjernvarme, hvor fjernvarmeværket anvender mere en 65% gas eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigning
  3. El-radiatorer eller varmepumpe som primær varmekilde med tilsvarende prisstigning med et forbrug på over 1.500 KWh i december 2021

 

Hvis man ikke har fået en varmecheck og mener, at man er omfattet af ordningen, kan man søge om varmecheck. Det kan man gøre i starten af 2023, hvor der vil blive udmeldt en ansøgningsrunde.

 

Enkeltydelse

Normalt vil man ikke kunne få hjælp til varmeregningen eller elregningen, fordi den slags regninger kommer med jævne mellemrum, og man forventes at forudse dette og lægge penge til side til den slags udgifter. For at få hjælp efter Aktivloven skal udgiften være uforudsigelig.

Grunden til, at man kan forsøge at søge alligevel, er, at ingen jo har været i stand til at forudse, at regningerne pludselig er blevet så høje.

 

Betingelser

Enkeltydelse kan søges af personer, der modtager følgende hjælp fra kommunen: Kontanthjælp og uddannelseshjælp; selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse (uden for program); førtidspensionister på ny ordning (tilkendt efter reglerne gældende fra 1. 1. 2003) m.fl.

 

I nogle tilfælde kan denne hjælp også søges, selv om man ikke modtager nogen af disse ydelser. Det kan ske, hvis kommunen vurderer, at man slet ikke har nogen mulighed for at betale regningen – heller ikke, hvis man kan få en afdragsordning med selskabet.

 

Hjælpen søges, ved at man henvender sig i sin kommune, og man skal være opmærksom på, at man vil blive bedt om at give oplysninger og budget, når man søger.

 

Personligt tillæg

Et personligt tillæg kan søges af dig, der er folkepensionist eller førtidspensionist efter den gamle ordning, dvs. dig, der har fået tilkendt førtidspension før 2003.

 

På den pensionsmeddelelse, man får i starten af året, er der oplyst en personlig tillægsprocent. Den vil have betydning for beregningen af et eventuelt tillæg. Hvis kommunen vurderer, at man er berettiget til at få et personligt tillæg, vil størrelsen af det beløb, men kan få, være afhængigt af tillægsprocenten.

 

Først beregner man, hvor stor en udgift man som udgangspunkt er berettiget til at få, og derefter beregner man, hvor meget af det beregnede der kan udbetales. Hvis tillægsprocenten på pensionsmeddelelsen er 100, vil man få det hele, og hvis den er 50, vil man få halvdelen.

Det vil altså ikke kunne betale sig at søge, hvis den personlige tillægsprocent er 0.

 

Frivilligcenter SR-Bistand kan hjælpe dig med konkret rådgivning om dine muligheder for at søge tilskud samt vejledning til at søge.

Kontakt os på 35 39 71 97 eller raadgivning@sr-bistand.dk.