Hjælp til foreninger – GAMMEL

Har du/I brug for sparring i forhold til at realisere et projekt eller styrke jeres forenings kompetencer og indsatsområder, kan Frivilligcenter SR-Bistand tilbyde støtte og vejledning på mange områder.

 

Vi hjælper med synlighed, kommunikation, fundraising, frivilligpleje samt sparring på idéer til projekter. Derudover informerer vi om relevante ansøgningspuljer og vejleder i udformning af ansøgninger.

Et medlemskab af Frivilligcenter SR-Bistand koster 100 kr. om året pr. forening. Foruden vores konsulentydelser har I også mulighed for at låne vores lokaler gratis.

 

Ring eller skriv og få en aftale med vores foreningskonsulent, vi glæder os til at høre om jeres spændende tiltag.

 

Få yderligere information i vores folder “Service til foreninger”. Send en mail til Birgit på bir@sr-bistand.dk og angiv ønsket antal.

Vi tilbyder:

 

Hjælp til at starte en forening

Vi hjælper jer gerne med at stifte en forening. Kontakt os for at arrangere et indledende møde, hvor vi kan fortælle jer om hvad vi kan tilbyde.v

Hjælp til at formulere vedtægter

Frivilligcenter SR-Bistand er en forening med egen bestyrelse og vedtægter. Vi holder kurser og workshops om udformning af vedtægter.

Hjælp til at samle en bestyrelse

Skal I have dannet en bestyrelse, så bliv medlem af Frivilligcenter SR-Bistand og lad os hjælpe jer.

Hjælp til kommunikation

Har I brug for at blive mere synlige, vil vi gerne medvirke til, at jeres foreningsaktiviteter bliver så gode som muligt.

Hjælp til at få frivillige

Har jeres forening brug for flere frivillige, medlemmer eller brugere, så formidler Frivilligcenter SR-Bistand frivilligjob og kan hjælpe med at lægge en strategi for hvordan I får flere frivillige.

Hjælp til fundraising

Vi hjælper gerne med sparring omkring, hvilke muligheder I har til at få støtte til jeres arbejde. Vores kendskab til ansøgninger, puljer og partnerskaber med virksomheder er stort.

 

Vi guider jer i den rigtige retning, men kan desværre ikke tilbyde at skrive ansøgningen for jer.

 

Besøg evt. legatbogen.dk som giver gode råd om alle fonde og legater i Danmark. Du/I får adgang til alle oplysninger gratis.

Ny inspiration og hjælp til idéudvikling

Foreninger er forskellige, men mange af udfordringerne er de samme. I er velkomne til at trække på vores erfaring med, hvad andre gør, hvis I er kørt lidt fast.

 

I kan være et par stykker, der mødes med vores konsulenter, eller I kan vælge at få os til at lave en gratis inspirationsworkshop

Workshops for foreningen

Jeres forening kan få en gratis ½ dags workshop ledet af en medarbejder fra Frivilligcenter SR-Bistand.

Måske skal I have sammentømret en ny bestyrelse, fundet ny energi i arbejdet eller nye veje til at nå i mål med jeres projekt.

 

I kan låne vores lokaler og skal blot selv sørge for forplejning.

Læs regler for lån af lokaler

Lån af lokaler

Vi er glade for at kunne udlåne vores lokaler til dig og din forening.

For at alle synes, at det er rart at komme i Frivilligcenter SR-Bistand, har vi lavet nogle ”husregler”.

 

Læs vores husregler her

ARRANGEMENTER

 

Frivilligcenter SR-Bistand afholder kurser, temadage og netværksaftener for foreninger, hvor der er mulighed for at møde hinanden og udveksle erfaringer inden for frivilligt arbejde.

Se nye arrangementer på vores Facebook-side  eller tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at skrive til lek@sr-bistand.dk
REKRUTTERING AF FRIVILLIGE

 

Vi hjælper foreninger med at rekruttere personer til frivilligt socialt arbejde. Blandt andet kan vi tilbyde foreningerne hjælp til at skrive annoncer, samt at skabe mere synlighed omkring foreningernes behov for frivillige. Vi anbefaler foreningerne at annoncere på frivilligjob.dk og hjælper gerne med at oprette jobopslag.
MØD OS OG FÅ HJÆLP TIL AT KOMME I GANG

 

Har du/I brug for inspiration, støtte eller hjælp til at komme videre med foreningsarbejdet? Kontakt vores frivillig- og foreningskonsulent, Line Ellen Krabek, og aftal et indledende møde.
Har I ideer til et samarbejde, er I naturligvis også velkomne til at kontakte os.