Det Gode Naboskab

Det Gode Naboskab på Indre Nørrebro er en boligsocial indsats, der dækker fsb-afdelingerne Blågården, Prater & Ågården. Den boligsociale indsats vil være i boligafdelingerne fra 2017 – 2020.
Det Gode Naboskab skal forebygge negativ social arv og understøtte og fremme trygheden på Indre Nørrebro. Til dette formå arbejdes der med 4 indsatsområder:
Tryghed & trivsel
Kriminalpræventiv indsats
Uddannelse & beskæftigelse
Forebyggelse & forældreansvar.

 

 

Hjemmeside: www.fsb.dk/om-fsb/boligsociale-helhedsplaner/det-gode-naboskab/

 

Facebook: www.facebook.com/DetGodeNaboskab/

 

Adresse: Blågårdsgade 7b. 2200 København N

 

Telefon: 24 62 56 13

 

Email: djo@fsb.dk

 

Kontaktperson: Leder Ditlev
Telefon: 24 62 56 43