Kurser om selvhjælpsgrupper

Viden om selvhjælp og udvikling af tilbud

Kurser om selvhjælpsgrupper

Selvhjælpsgrupper henvender sig til mennesker, der står i en psykisk belastende situation. Der kan være mange forskellige årsager til, at mennesker får ondt i livet. Men uanset årsagerne har alle mennesker et stort behov for at blive mødt, rummet og anerkendt. Her kan selvhjælpsgrupper, for mange, gøre en positiv forskel. Med et kursus i selvhjælp kan I få viden om hvad selvhjælpsgrupper er, hvordan de kan tilrettelægges og indsigt i hvordan det gør en positiv forskel for deltagerne. Det er også muligt at få håndholdt facilitering i, hvordan et nyt eller eksisterende selvhjælpstilbud kan udvikles.

 

Selvhjælpstilbuddet i Frivilligcenter SR-Bistand

 

Selvhjælpsgruppernes formål er at tilbyde et rum hvor deltagerne, sammen med andre i tilsvarende situationer kan få støtte til at være til stede med alt det, der er svært. Det er vigtigt at understrege, at selvhjælp ikke er terapi eller behandling. Men derimod hjælp til selvhjælp. Mange oplever, at der i mødet med andre i samme situation, opstår et gensidigt og ligeværdigt fællesskab, hvor man kan opbygge en handlekraft og tro på, at man kan finde styrken til at skabe forandringer i eget liv.

Selvhjælpsgrupper består typisk af 5-8 deltagere, der mødes hver eller hver anden uge af et par timers varighed. Grupperne varetages af en ’igangsætter’ der faciliterer gruppen, særligt i opstarten. Grupperne afvikles i en struktureret form med faste rammer for interaktionen. Det særlige ved at mødes i en struktureret selvhjælpsgruppe er den styrede samtaleform. Det betyder, kort fortalt, at alle får ene-taletid, uden at nogen afbryder, dømmer eller giver råd – det betyder blandt andet, at gruppen bedre kan fungere som et ”frirum”, hvor der er plads til alle følelser. De første 4-5 gange understøttes gruppen af igangsætteren, indtil metoden for interaktionen er klar for alle og alle er trygge i hinandens selvskab. Derefter fortsætter gruppen på egen hånd, dog altid med mulighed for tilbagevendende støtte og med løbende evaluering.

 

Mulige kurser om selvhjælpsgrupper

 

A: INTRODUKTION TIL SELVHJÆLPSGRUPPER

 

Kurset er målrettet alle, der ønsker indblik i hvad selvhjælpsgrupper er og hvilken forskel det kan gøre for mennesker, der står i svære situationer.

  • Præsentation af Frivilligcenter SR-Bistands selvhjælpstilbud
  • Hvad er selvhjælp og hvilken forskel gør det? (Selvhjælpens historie, forskellige målgrupper og metoder)
  • Den strukturerede metode
  • Igangsætterens opgave i gruppen
  • Evaluering & effekter
  • Mulig øvelse: Kursisterne agerer deltagere i gruppen for at opleve metoden på egen krop.

 

Typisk vil kurset afvikles som oplæg over 2 timer med god plads til refleksion og debat.

B: OPSTART AF SELVHJÆLPSTILBUD

 

Kurset er målrettet foreninger, kommuner og lignende, der ønsker at oprette eller udvikle et selvhjælpstilbud. Kurset vil klæde deltagerne på til at kunne varetage processen i selvhjælpsgruppen og sikre at denne strukturerede form for selvhjælpsgruppe, kan folde sig bedst ud og gøre en positiv forskel for selvhjælpsgruppens brugere. 

  • Kursisterne tilegner sig grundlæggende viden om selvhjælpens historie, forskellige målgrupper, overordnede formål og effekter.
  • Kursisterne introduceres til metoden bag ’Strukturerede selvhjælpsgrupper’, metodens værdigrundlag og modtager konkrete anvisninger på praksis.
  • Kursisterne afprøver metoden i forskellige rollespil og får konkret erfaring med at agere tovholdere.
  • Kursisternes læring understøttes af løbende refleksionsøvelser.

Typisk vil kurset afvikles over 2-3 dage. Kursisterne vil arbejde i heldagsworkshops med skiftevis oplæg, øvelser og diskussion.

 

Praktisk

 

Underviser Gry Ebdrup; Tværfaglig kandidat i Psykologi & kommunikation. Koordinator af selvhjælpen i Frivilligcenter SR-Bistand.

Kurserne kan, alt efter ønske, afvikles i vores lokaler på Tagensvej i København eller hos jer.

Priserne på kurserne varierer alt efter hvilken form og volumen I ønsker på kurset. Kontakt srb@sr-bistand.dk  for mere information.