VI SØGER NY CENTERLEDER

Udviklingsorienteret og kommunikativt stærk centerleder. Er det dig?

 

Frivilligcenter SR-Bistand søger en ny dedikeret centerleder med en strategisk tilgang, kendskab til fondsverdenen, økonomisk forståelse samt stor erfaring med fundraising.

 

Vi tilbyder en spændende stilling i en NGO, beliggende på Nørrebro med både lokale og landsdækkende aktiviteter. Vi har en landsdækkende retshjælp med bisidderordning og en gældsrådgivning, der primært dækker hovedstadsområdet. Derudover er vi også frivilligcenter for Nørrebro og Nordvest.

 

Du bliver øverste leder for en organisation med 6 lønnede ansatte og ca. 60 frivillige med reference til foreningens bestyrelse.

 

De vigtigste succeskriterier for vores nye centerleder er:
  • At proaktivt og strategisk kunne udforske nye muligheder i forhold til udvikling af nye og eksisterende indsatser
  • At opdyrke nye partnerskaber med fonde, private virksomheder m.m.
  • At sikre at foreningens indsatser fortsat har høj kvalitet og når ud til målgruppen
  • Ledelse af foreningens ansatte, således at Frivilligcenter SR-Bistandstand fortsat er en god og udviklende arbejdsplads for lønnede og frivillige medarbejdere
  • At øge kendskabet til Frivilligcenter SR-Bistand blandt målgruppen for vores indsatser, potentielle frivillige, samarbejdspartnere og bidragsydere

 

Om stillingen

Som centerleder bliver en af dine vigtigste opgaver at skabe nye kilder til finansiering for at forbedre foreningens økonomi. Foreningen skal gøres mere bæredygtig i form af fornyelse samtidig med videreudvikling af de aktiviteter, som allerede fungerer.

 

Derfor er det vigtigt, at du har erfaring med og mod på at konceptudvikle med vores koordinatorer. Du skal identificere og kontakte relevante samarbejdspartnere samt gå i dialog med potentielle bevillingsgivere for at skaffe finansieringen til at realisere ideerne.

 

Sammen med de ansatte skal du sikre kvaliteten af vores eksisterende tilbud og arbejde for at de bliver synliggjort for de borgere og foreninger som er målgruppen, men også for eksisterende og nye samarbejdspartnere og bevillingsgivere. Du bliver i det hele taget foreningens ansigt udadtil, og skal både pleje eksisterende relationer og opbygge nye.

 

I samarbejde med vores bogholder har du ansvar for udarbejdelse af budgetforslag til bestyrelse og efterfølgende budgetopfølgning og økonomistyring

 

 

Om dig

 

[Personlige kvalifikationer]
  • Du har lyst til at udvikle og eksekvere Frivilligcenter SR-Bistands formål, værdier og mission
  • Du har stærke relationelle og kommunikative kompetencer, og er en konstruktiv og løsningsorienteret dialog- og sparringspartner
  • Du kan udbrede foreningens aktiviteter både i forhold til private aktører og offentlige bevillingsgivere

 

[Faglige kvalifikationer og erfaring]
  • Arbejdserfaring fra en NGO
  • Erfaring med fundraising med beskrivelse af eksempler
  • Du kan konvertere idéer til konkrete indsatser og sikre finansiering af aktiviteterne
  • Du har interesse og gerne erfaring med ledelse af ansatte
  • Du har en videregående uddannelse

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er 30 t/u og foreløbig tidsbegrænset til 31.12.2022.

 

Forventet startdato 1. december 2021.

 

I efteråret 2022 tager bestyrelsen stilling til om stillingen kan gøres til en fastansættelse, baseret på foreningens økonomiske situation og om det er lykkedes at forbedre bundlinjen tilstrækkeligt.

 

 

 

Ansættelsesproceduren

Send din ansøgning og CV til job@sr-bistand.dk senest lørdag 4. september.

 

Vi regner med at indkalde til første samtale i uge 37, og anden samtale i uge 38

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen eller har spørgsmål, kan du kontakte bestyrelsesformand Jan Malinowski på maligonia@gmail.com eller 27 63 56 54 eller nuværende centerleder Henrik Olsen på ho@sr-bistand.dk eller 61 71 71 70