Medarbejdere og Bestyrelsen

Bestyrelsen

Jan Makolowi

Jan Malinowski – formand

 

Uddannelse og arbejde: Bachelor i jura – ansat i Københavns Kommune.
Motivation for at sidde i bestyrelsen:
Jeg mener, at alle mennesker bør få mere end én chance for at få et bedre liv. Vores opgave er at lytte til og forstå folk med problemer. Vores opgave er så at at hjælpe dem – med rådgivning, sagbehandling eller give dem et blidt skub, så de kan komme på rette vej i resten af deres liv.

Louise Boye Larsen

Louise Boye Larsen – næstformand

Uddannelse: Cand.scient.adm og socialrådgiver.
Til daglig arbejder jeg som udviklingskonsulent i en kommune med fokus på at styrke indsatsen for børn og unge, der har behov for særlig støtte. Tidligere har jeg været ansat i Socialt Udviklingscenter SUS, hvor jeg har arbejdet med udviklingsprojekter i samarbejde med kommuner, organisationer m.v. Jeg har endvidere været både ansat og frivillig i Dansk Flygtningehjælp.

Jeg sidder i bestyrelsen for Frivilligcenter SR-Bistand da jeg mener, at organisationen er en stærk aktør på det frivillige område med en bred vifte af tilbud. Som bestyrelsesmedlem er jeg meget motiveret for at sikre, at de tilbud og indsatser, der tilbydes er af høj kvalitet og båret af stort engagement.. Jeg er helt særligt optaget af at sikre sammenhængende, helhedsorienterede og tværfaglige forløb, hvor borgeren er i centrum.

Fasael_KV17-275x300

Fasael Rehman – menigt bestyrelsesmedlem

 

Som sociolog og nuværende medlem af kommunalbestyrelsen arbejder jeg for et samfund, hvor vi sikrer en ansvarlig og ordentlig socialpolitik, som giver tryghed, værdighed og nærhed for store og små. Jeg ønsker plads til initiativ og frivillighed, og at Frivilligcenter SR-Bistand kan styrke medborgerskab og sikre, at give brugerne en vifte af tilbud og værktøj. Kort sagt – arbejder jeg for et trygt og levende samfund, som er præget af engagement og mere samhørighed.
Uddannelse: Sociolog (cand.scient.soc) og brandmand. Kommunalbestyrelsesmedlem i Frederiksberg Kommune og ansat i Rigspolitiet

Ulla A

Ulla Ackermann – menigt bestyrelsesmedlem

 

Jeg er uddannet jurist og har arbejdet som frivillig rådgiver i 10 år hos Frivilligcenter SR-Bistand.

Har været tillidsmand og siddet i samarbejdsudvalget i mit tidligere job. Jeg forsøger også at deltage i arbejdet med at gøre Frivilligcenter SR-Bistand mere synlig.
Som frivillig rådgiver forsøger jeg at hjælpe borgerne med at finde rundt i systemet. Som medlem af bestyrelsen er jeg glad for at kunne være med til at finde nye projekter, således at vi kan hjælpe endnu flere. Jeg forsøger gennem mit netværk at høre, hvad andre gør og undersøger om vi kan bruge det.

Charlie Stjerneklar Zacher Tibu – kasserer

(Foto og tekst kommer snarest)

Anette (2)

Anette Blakskjær Klæbel – rådgivningsansvarlig
Jurist
Jeg arbejder i Frivilligcenter SR-Bistand som ansvarlig for Den Social-Juridiske Rådgivning, Bisidderordningen, Rådgivning for Studerende samt Gælds- og Økonomirådgivningen. For mig er det vigtigt at være en del af teamet, der hjælper mennesker som står i en retsmæssig svær situation.

 

Frivilligcenter SR-Bistand yder gratis rådgivning og retshjælp til mennesker i udsatte positioner – denne opgave er jeg stolt over at være med til at løfte. Jeg arbejder sammen med meget dygtige og engagerede frivillige, der har samme ønske om at hjælpe andre mennesker.

Medarbejdere

Henrik

Henrik Olsen – konsulent, (konstitueret centerleder)
Jeg har arbejdet i en række NGO’er, og er p.t. også ansat som fundraiser og udviklingsmedarbejder i fødevareBanken, hvor jeg tidligere har haft en række andre funktioner. Jeg er desuden i bestyrelsen for et par foreninger. Fra 2008 – 2013 var jeg centerleder i Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk.

Mit arbejde hos Frivilligcenter SR-Bistand giver god mening fordi foreningen, med både en bred vifte af egne aktiviteter og kontakt til lokale foreninger, har gode muligheder for at gøre en forskel.

Anette (2)

Anette Blakskjær Klæbel – rådgivningsansvarlig
Jurist
Jeg arbejder i Frivilligcenter SR-Bistand som ansvarlig for Den Social-Juridiske Rådgivning, Bisidderordningen, Rådgivning for Studerende samt Gælds- og Økonomirådgivningen. For mig er det vigtigt at være en del af teamet, der hjælper mennesker som står i en retsmæssig svær situation.

 

Frivilligcenter SR-Bistand yder gratis rådgivning og retshjælp til mennesker i udsatte positioner – denne opgave er jeg stolt over at være med til at løfte. Jeg arbejder sammen med meget dygtige og engagerede frivillige, der har samme ønske om at hjælpe andre mennesker.

pia (2)

Pia Ankerstjerne Skjalm – receptionist

Min uddannelsesmæssige baggrund, er en Gl. HF- eksamen.

Jeg har et langt arbejdsliv bag mig, hvor mennesker i alle aldre, altid har haft min arbejdsinteresse, og min arbejdskraft er derfor altid blevet lagt der.

Jeg er nu i fleksjob i Frivilligcenteret SR-Bistand, og har været ansat her siden januar 2009.

Jeg nyder at være her, da vores hverdag er forskellig, og vi alle gør hvad vi kan, for at gøre en forskel, på hver vores måde.

Og vi kan mærke, at det vi gør hjælper.
– Det er så dejligt livsbekræftende.

Kim

Kim Lundsgaard Kjær – socialrådgiver
Jeg er uddannet socialrådgiver og arbejder i den social-juridiske rådgivning tre dage ugentlig. Jeg arbejder i Frivilligcenter SR-Bistand, fordi jeg her møder mennesker – personligt og telefonisk – som henvender sig med forskellige sociale problemstillinger. I min egenskab af socialrådgiver med mine faglige kompetencer og engagement, finder jeg det spændende og udfordrende at arbejde med sociale problemer og løsningsmodeller.

Det er udfordrende at have mulighed for at hjælpe mennesker med løsning af problemer, som kan være besværliggjort i for eksempel kommunens forvaltning eller jobcentret. For mig som socialrådgiver – og af medmenneskelig interesse – er det tilfredsstillende at medvirke til, at mennesker bliver bedre ”klædt på” til at håndtere og løse egne sociale problemer.

helle

Helle Krogh Jørgensen – jurist
Jeg har været ansat i Frivilligcenter SR-Bistand siden 1995.
Jeg har en bred juridisk baggrund inden for det sociale område og bruger dagligt min erfaring til at hjælpe borgere, som er kommet i klemme i systemet. Primært fungerer jeg som specialist på dagpengeområdet for HK, som betaler Frivilligcenter SR-Bistand for sagsbehandlingen.

Det er ikke altid, at vi kan vinde en sag for en borger, men det gode ved at være på Frivilligcenter SR-Bistand er, at vi har mulighed for at hjælpe borgerne til en afklaring og det er også at hjælpe.

Line

Line Ellen Krabek – Frivillig- og foreningskonsulent (på Barselsorlov)

Antropolog

Gennem min uddannelse, mit tidligere arbejde i andre ngo’er og mit frivillige virke har det sociale arbejde og de gode fællesskaber været et fokus for mig. Det fokus er jeg glad for også at møde og være en del af i Frivilligcenter SR-bistand. Som frivillig- og foreningskonsulent støtter og hjælper jeg nye foreninger og gode initiativer videre, så det bliver lettere at gøre en forskel.

Jeg har selv været med til at opstarte foreninger og er stadig frivillig i bestyrelsen – og jeg kender derfor til arbejdet og de udfordringer, der kan opstår. Jeg er derfor glad over at kunne stå til rådighed for at hjælpe med sparring og udvikling for alle foreninger og ildsjæle, der vil engagere sig i frivilligt arbejde – så vi sammen kan støtte om netop socialt arbejde, frivillighed og fællesskaber.

Alia (2)

Alia Koleilat – projektmedarbejder for Gælds- og Økonomirådgivning

Jurist

Jeg er uddannet jurist med en bred juridisk baggrund inden for bl.a. udlændingeret, socialret og gældsrådgivning.

Jeg har en del erfaring med frivilligt arbejde og det har altid været vigtig for mig, at kunne hjælpe mennesker

– især dem der står i en sårbar situation.

 

Som projektmedarbejder og jurist vil jeg hjælpe med at udvikle og udvide Frivilligcenter SR-bistands gældsrådgivning samt bidrage med bl.a. vejledning, sagsbehandling, rekruttering af frivillige, kvalitetssikring, drive samarbejdet med Frivilligcenter SR-bistands samarbejdspartnere m.m. Dette vil betyde, at endnu flere vil kunne få hjælp fra Frivilligcenter SR-bistand.”

Organisationsdiagram