Fleksjobskursus

Få et kursus målrettet dig som er  rådgiver fleksjobbere eller arbejder med fleksjobsansættelser

Fleksjobskursus

Efter ændringerne i fleksjobsordningen i 2013 er reglerne blevet langt mere komplicerede, og samtidig har vi nu to ordninger for fleksjobbere, idet den gamle ordning stadig eksisterer sideløbende. Det er SR-Bistands erfaring, at mange savner rådgivning og vejledning indenfor området, og SR-Bistand har i en del sager oplevet, at de samme fejl går igen i sagerne. Mange borgere, både nuværende og kommende fleksjobbere, efterspørger vejledning indenfor området, når de skal mødes med offentlige instanser, eller for at forstå, hvordan deres egen sag kører.

 

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet 3 forskellige målgrupper, der ønsker indblik i fleksjobsordningerne.

  • Til frivillige der ønsker at fungerer som rådgivere.
  • Til borgere, der er visiteret til eller ansat i fleksjob.
  • Til foreninger eller lignende, der har eller påtænker at ansætte fleksjobbere.

 

Kurset har også vist sig nyttigt for sagsbehandlere i fagforeninger, der rådgiver medlemmer indenfor området.

 

Følgende emner behandles på kurset til alle 3 målgrupper:

  • Hvad er et fleksjob?
  • Hvad er betingelserne for at få fleksjob?
  • Hvilke regler gælder for overgang fra gammel til ny ordning?
  • Løndannelser i fleksjob
  • Ferie
  • Sygdom

 

Et kursus med dette indhold kan holdes som et halvdagsskursus.

 

Praktisk

 

Underviser Helle Krogh Jørgensen, cand. Jur., juridisk konsulent i Frivilligcenter SR-Bistand.

Kurset kan, alt efter ønske, afvikles i vores lokaler på Tagensvej i København eller hos jer.

Prisen på kurset varierer alt efter hvilken form og volumen, I ønsker på kurset. Kontakt juridisk konsulent Helle Krogh Jørgensen på hkj@sr-bistand.dk for en uddybende snak om hvilket kursus, der passer bedst til jeres behov.