Socialrådgivning og retshjælp

Vil du gerne have et personligt møde? Ring til os på 35 39 71 97 og book en tid med en af vores rådgivere. Du er også altid velkommen til at ringe for telefonisk rådgivning eller sende os en mail (srb@sr-bistand.dk), vi vil besvare hurtigst muligt.

Den social-juridiske rådgivning er en retshjælp og socialrådgivning, som tilsammen udgør den social-juridiske rådgivning. Rådgivningen består af frivillige jurister og socialrådgivere samt studerende på sidste år af deres uddannelse. Alle samtaler med rådgiverne er fortrolige, og vi har alle tavshedspligt. Dog er vi underlagt underretningspligten, der omfatter børn og unge under 18 år, der lever i en alvorligt truet livssituation eller borgere der overtræder straffeloven §253. Det skal dog tilføjes, at det er yderst sjældent, at vi er omfattet af underretningspligten. Læs mere om underretningspligten her.

 

Tilbuddet er åbent for alle, uanset hvor du bor i landet. Vores rådgivning foregår enten telefonisk, ved personlig henvendelse eller via e-mail.

 

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, formulere en klage eller ønsker at tale med en jurist eller socialrådgiver om et helt andet spørgsmål, er du også velkommen til at møde personligt op i den åbne rådgivning. Der er ingen tidsbestilling, men det er en god idé at kontakte os, før du kommer. I tilfælde af, at vi skal hjælpe dig med at udfærdige en klage, må din indkomst ikke være højere en satsen for fri proces.

 

Vi har ofte travlt i rådgivningen. Det kan derfor være en fordel for dig at skrive til os. Du kan sende os en e-mail, hvori du beskriver dit problem – og vi svarer enten skriftligt eller ved at ringe til dig, hvis du har opgivet dit telefonnummer. Send en e-mail til srb@sr-bistand.dk

 

En stor del af vores rådgivning gives efter princippet hjælp til selvhjælp. Hvis det skønnes, at der er behov for det, kan vores frivillige rådgivere hjælpe med enkle skrivelser.

Vi kan bl.a. rådgive med spørgsmål om:

  • Lejeret og boligstøtte
  • Sygedagpenge, ressourceforløb og fleksjob
  • Klage- og ankevejledning
  • Familie- og arveret
    • herunder bodeling, skilsmisse, separation og forældremyndighed
  • Kontraktret

 

Vi har frivillige rådgivere, som især har fokus på Kontanthjælpsreformen.

Læs mere om vores værdier og etik for social-juridisk rådgivning under punktet “Værdier og etik for rådgivningerne”

 

Læs mere om de faglige krav til vores frivillige rådgivere under punktet “Faglig tilgang til rådgivningerne”

 

Læs en beretning fra det frivillige arbejde fra vores frivillige jurist Tobias.

Vi søger frivillige jurister – læs mere her

Mulighed for at klage – se info om klageadgang her

Frivilligcenter SR-Bistands social-juridiske rådgivning er akkrediteret af RådgivningsDanmark.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker hjælp?

Du kan ringe til os på telefon: 35 39 71 97. Den første du kommer til at tale med, er en venlig person i vores omstilling, som vil hjælpe med at finde den rigtige rådgiver til dig.