FAQ

Generelle spørgsmål

Kan jeg komme personligt?

Vil du gerne have et personligt møde? Ring til os på 35 39 71 97 og book en tid med en af vores rådgivere. Du er også altid velkommen til at ringe for telefonisk rådgivning eller sende os en mail (srb@sr-bistand.dk), vi vil besvare hurtigst muligt.

Kan man parkere?

Ja, der er parkeringspladser i gården bag Tagensvej 70.

Man må parkere i 1,5 timer i de umærkede båse.

Hvornår har I åbent?

Der er åbent for telefoniske henvendelser dagligt fra kl. 10-15, dog fredage fra kl. 10-14.30. Aftenrådgivning pr. telefon er åben hver onsdag fra kl. 17-19. Vær dog opmærksom på, at der kræves tidsbestilling i gældsrådgivningen.

Du kan få personlig rådgivning fra mandag – torsdag kl. 13-15 og personlig aftenrådgivning om onsdagen fra 17-19.

Skal man være dansk statsborger for at få rådgivning?

Nej, vi hjælper også andre end danske statsborgere.

Kan I rådgive på andre sprog?

Vi kan i begrænset omfang rådgive på engelsk.

Må jeg tage en tolk med?

Du er velkommen til at tage en tolk med.  Men vi tillader ikke, at du lader dit barn tolke for dig. Tolken skal være voksen.

Må jeg tage en anden person med til samtalen?

Du har altid ret til at have en bisidder med.

Kan jeg have mine børn med til rådgivning?

Nej, det må du i udgangspunktet ikke, men hvis børnene er store nok til selv at vente i vores venterum, kan du have dem med.

Kan jeg være anonym?

Vi kan ikke garantere fuld anonymitet, men vi registrerer ikke personlige oplysninger, medmindre du har brug for, at vi igangsætter en sag. Dog er alle vores samtaler fortrolige og alle rådgivere har tavshedspligt.

Ved afslutning af samtaler kan du medvirke anonymt til vores statistik. Vi stiller en række spørgsmål, og data anvendes til vores statistiske grundlag.

Jeg bruger kørestol, kan jeg komme op til jer?

Ja, det kan du. Der er automatiske døre, elevator og handicapvenlige forhold.

Social/juridisk rådgivning

Må jeg holde ferie når jeg er sygemeldt?

Nej, det må du ikke, men du kan måske få tilladelse af din sagsbehandler, hvis det er foreneligt med dit sygdomsforløb.

Må jeg tage min pension/førtidspension med ud af landet.

Ja, men du skal have tilladelse, hvis du er ude af landet i mere end to måneder. Tilladelsen skal ’Udbetaling Danmark’ give.

Jeg har problemer med: Dagpenge, Sygedagpenge, Revalidering.

Vi kan rådgive og give vejledning inden for området – og hjælpe med skøn om hvorvidt din sag kan ankes.
I nogle tilfælde kan vi hjælpe med at skrive en anke.

Kommunen vil tvinge mig til aktivering/arbejdsprøvning, men jeg kan ikke? Hvad skal jeg gøre?

Du skal deltage i den aktivering/arbejdsprøvning, du bliver tilbudt. Hvis du er syg, skal du have en erklæring fra din læge. Du kan ikke på egen hånd nægte.

Aktindsigt

Min søn er på institution – kan jeg få aktindsigt – selvom han er fyldt 18 år?

Det kan du, hvis du får en fuldmagt fra ham – ellers ikke.

Kan I hjælpe mig med at klage over en afgørelse?

Ja, det kan vi.

Jeg vil anke kommunens afgørelse, men fristen er overskredet - hvad kan jeg gøre?

Hvis fristen er overskredet, er der ikke noget at gøre. Men vi kan måske hjælpe dig med at finde ud af, hvilke andre muligheder du har.

Kan I hjælpe mig med at skrive breve til myndigheder og andre?

Ja, i enkelte sager, der ikke medfører en omfattende kommunikation, kan vi – det kan fx være:

  • Breve til den kommunale forvaltning
  • Klage over afgørelse
  • Anke over sagsbehandling inden for tidsfristen
  • Brev til udlejer.

Jeg er blevet fyret – og jeg er ikke medlem af en fagforening. Jeg synes det er en uberettiget fyring, kan I hjælpe?

Ja, vi vil forsøge.

Bolig – lejere

Min udlejer vil smide mig ud – kan udlejeren det?

Det kommer an på årsagen og på lejekontrakten – hvis du har misligholdt lejekontrakten, kan udlejeren godt.

Jeg kan ikke få mit depositum tilbage?

Det kommer an på sagen. Hvis det handler om istandsættelse af lejligheden, kan du bede om en uvildig vurdering af lejlighedens tilstand.

Jeg bliver smidt ud af min lejlighed, hvilke muligheder har jeg for at få en anden bolig?

Kommunen har ikke umiddelbart nogen pligt til at skaffe dig en anden bolig. Der kan dog være nogle få forhold, fx hvis du er forsørger til mindreårige børn, der gør, at kommunen træder til, men som udgangspunkt er kommunen ikke forpligtet til at hjælpe.

Min partner er flyttet – kan jeg få forhøjet boligtilskud?

Måske, det kommer an på din indtægt og på hvor stor boligen er.

Kan jeg få boligtilskud til et værelse som jeg ikke har en kontrakt på?

Du skal have en kontrakt, og for at få boligstøtte skal der være adgang til bad – og minimum tekøkken på værelset.

Jeg har ikke råd til at blive skrevet op i et alment boligselskab - hvad skal jeg gøre?

Søg hos private udlejere – kig i lokale aviser. Du kan ikke få kommunalt tilskud til at blive skrevet op.

Bliver mit boligtilskud mindre, når mit yngste barn fylder 18 år?

Der vil ske en ændring, når et hjemmeboende barn fylder 18, men det kommer an på husstandens samlede indkomst.

Børnesager

Jeg er blevet skilt fra en person som ikke er dansk statsborger og som ikke er i Danmark længere, kan I hjælpe med: børnenes bopæl, børnepenge, økonomiske spørgsmål?

Ja, det kan vi, hvis du fortsat bor her i landet.

Vi kan ikke blive enige om samkvem med børnene, hvad kan vi gøre?

Det er Statsforvaltningen, der træffer den endelige afgørelse. Du er velkommen til at kontakte vores social-juridiske rådgivning for at høre nærmere om reglerne.

Gældsrådgivning

Skal man skylde over et bestemt beløb for at få gældsrådgivning?

Alle har mulighed for at få gældsrådgivning hos os. Vi anbefaler, at du ringer til os og aftaler en tid.