Selvhjælpsgrupper

Er du i en vanskelig personlig situation, hvor det at mødes med andre der står i en lignende situation kunne hjælpe dig? – så er et af selvhjælpstilbuddene måske en god og brugbar støtte for dig.

 

I gruppen af andre mennesker i lignende svære situationer, finder du plads til at reflektere over hvordan det er at være dig lige nu. Selvhjælp tilbyder et rum, hvor du sammen med andre kan få støtte til at være til stede med alt det, der er svært. Uden at nogen dømmer dig eller giver dig råd.

Det er vigtigt at vide, at selvhjælpstilbuddene ikke er terapi eller behandling. Men derimod hjælp til selvhjælp. Mange oplever, at der i mødet med andre i samme situation, opstår et gensidigt og ligeværdigt fællesskab, hvor du kan opbygge en handlekraft og tro på, at du kan finder styrken til at skabe forandringer i eget liv.

Et trygt sted

”Fællesskab. Identifikation. Forståelse. Det var det, jeg fandt i en sorggruppe hos Frivilligcenter SR-Bistand i tiden efter min mand døde. Jeg så en lille notits i Politiken og endte med at deltage i en sorggruppe sammen med tre andre kvinder, der også havde mistet deres mænd.

 

Aldersforskellen var stor, men det var forståelsen også. Her kunne vi grine og græde sammen og fortælle vores historie. Fortælle om vores savn, fortælle om vores angst og håb for en fremtid uden vores elskede, fortælle om omverdens (tåbelige) reaktioner på vores sorg, fortælle om dagligdagshændelser.

 

Fremfor alt så var det en slags oase, hvor jeg følte mig mødt – jeg behøvede ikke at forklare noget eller frygte reaktioner på mine ord eller følelser. Alt var tilladt at udtrykke – også fx vrede over de mænd, som havde ”forladt” os”.

– Tidligere deltager i sorggruppe.

Du kan læse om de forskellige selvhjælpsforløb, og deres forskellige temaer, ved at klikke dig ind på nedenstående:

Selvhjælpsgrupper

Selvhjælpsgrupperne er en væsentlig og værdifuld del af vores tilbud til mennesker, der går gennem kritiske forandringer i tilværelsen. Det særlige ved at mødes i en selvhjælpsgruppe er, at fællesskabet med de andre i gruppen, sammen med den styrede samtaleform, kan fungere som et frirum, hvor der er plads til alle følelser – hvor du ikke behøver forklare, at du oplever eller føler som du gør. I selvhjælpsgruppen kan du være dig selv uden filter. For mange er det at møde andre med samme udfordringer en stor hjælp.  Derfor gør vi også meget ud af at alle deltagere placeres i relevante grupper med andre i lignende situationer.

Selvhjælpsgrupperne mødes hver uge på en fast dag kl. 17-19 eller kl. 19-21.

Mulige temaer for selvhjælpsgrupper:

• Kvinder, der elsker for meget – destruktivt parforhold
• Kvinder, der elsker for meget – yngre 18-35 år
• Pårørende til kronisk/alvorligt syge
• Pårørende til PTSD-ramte
• Sorg – tab af en nærtstående
• Personlig udvikling
• Skilsmisse
• At stå uden for arbejdsmarkedet

Hvordan kommer jeg med i en selvhjælpsgruppe?

Hvis du har lyst til at deltage i et selvhjælpsforløb skal du starte med at ringe til os. Det er bedst at ringe mandag kl. 13-15 eller torsdag kl. 10-12, hvor projektets sekretær sidder ved telefonen. Du vil blive indbudt til en personlig samtale med koordinatoren for selvhjælpen. Til samtalen vil du kunne høre mere om selvhjælpstilbuddene og I vil sammen finde ud af hvilket tilbud, der er det rigtige for dig.

Korte, styrede gruppeforløb

I de korte, styrede gruppeforløb vil deltagerne i løbet af 3-4 mødegange arbejde med et tema på en struktureret, men altid nysgerrig måde. Formen på møderne vil være en blanding af øvelser og refleksion (i mindre grupper eller i plenum). Igangsætteren vil stå for at afvikle mødegangene og have fokus på at understøtte refleksion, indsigt og forandring.

Møderne ligger på faste mødedage i eftermiddags- og aftentimerne.

Mulige temaer for korte, styrede gruppeforløb:

  • Personligt lederskab – afklar dine personlige værdier
  • Introvert
  • Særligt sensitiv
  • Selvomsorg
  • Stressramte

Hvordan kommer jeg med i et styret gruppeforløb?

Hvis du har lyst til at deltage i et kort, styret gruppeforløb skal du starte med at ringe til os. Det er bedst at ringe mandag kl. 13-15 eller torsdag kl. 10-12, hvor projektets sekretær sidder ved telefonen. Du vil blive indbudt til en personlig samtale med koordinatoren for selvhjælpen. Til samtalen vil du kunne høre mere om selvhjælpstilbuddene og I vil sammen finde ud af hvilket tilbud, der er det rigtige for dig.

Hvis du har lyst til at deltage i et kort, styret gruppeforløb skal du starte med at ringe til os i vores åbningstid, – derefter vil du hurtigst muligt blive kontaktet. I det videre forløb, vil du blive indbudt til en personlig samtale med koordinatoren for selvhjælpen. Til samtalen vil du kunne høre mere om selvhjælpstilbuddene og I vil sammen finde ud af hvilket tilbud der er det rigtige for dig.

Oplevelsesgruppen 50+

Udover de ovenstående selvhjælpsformer tilbyder vi også en ’Oplevelsesgruppe’ for borgere i alderen 50 og derover. Oplevelsesgruppen er et tilbud til dig, der har lyst til at mødes med andre til snak, hygge og forskellige aktiviteter rundt omkring i byen. Gruppen mødes torsdage kl. 13.30, hvorefter deltagerne f.eks. går en tur, tager på café eller laver noget andet socialt – på initiativ fra den frivillige igangsætter. Det må påregnes, at deltagerne selv betaler for egen kaffe og evt. adgangsbillet ved besøg på museer og lignende. Aktiviteterne varer typisk et par timer. Gruppen er åben for flere deltagere.

Igangværende grupper med ledige pladser

Personlig udvikling

Læs mere

Sorggruppe – tab af nærtstående

Kvinder der elsker for meget

Læs mere

Kvinder der elsker for meget – Yngre (18-35 år)

Læs mere

Pårørende til ‘PTSD’

Læs mere

Senfølger efter seksuelle overgreb

Selvhad

Kommende grupper

Når ledigheden fylder

Læs mere

Selvomsorg

Særligt sensitive

Skilsmisse eller separation

Læs mere

Tab af nærtstående

Alle forløb varetages af dygtige, frivillige igangsættere der faciliterer grupperne undervejs.  Alle igangsættere modtager fast supervision. Det er gratis at deltage i både selvhjælpsgrupperne og de strukturerede gruppeforløb.

Hvordan kommer jeg med i en gruppe?

Hvis du har lyst til at deltage i et selvhjælpsforløb skal du starte med at ringe til os. Det er bedst at ringe mandag kl. 13-15 eller torsdag kl. 10-12, hvor projektets sekretær sidder ved telefonen. Du vil blive indbudt til en personlig samtale med koordinatoren for selvhjælpen. Til samtalen vil du kunne høre mere om selvhjælpstilbuddene og I vil sammen finde ud af hvilket tilbud, der er det rigtige for dig.

Hvad kræver det af mig?

Der er ikke nogen krav for deltagelse. Det er et frit rum, hvor du sammen med øvrige deltagere kan lære om dig selv og andre på en uforbeholden og nysgerrig måde. Eneste krav til deltagerne er respekten for øvrige deltageres holdninger. At deltage i et selvhjælpsforløb forudsætter dog, at du har lyst til at lytte og kan overskue og rumme at være del af en gruppe.

Dertil har alle der deltager i grupperne tavshedspligt.

Er der ventetid?

Der startes løbende selvhjælpstilbud, men der kan være ventetid. Det afhænger af hvornår der er nok tilmeldte deltagere (ca. 4-7 deltagere), derfor er det svært at sige præcist hvor lang ventetid der vil være på de forskellige tilbud. Oplevelsesgruppen er dog åben for løbende indmelding.