Blindes Arbejde

Blindes Arbejde er en produktionsvirksomhed, der fortrinsvis beskæftiger blinde og stærkt svagsynede mennesker.

 

Der produceres indenfor 3 håndværk, hvor vi samarbejde med designere. Vi sælger produkterne både til private kunder og erhvervskunder. Vi arbejder med 4 af verdensmålene.

 

Vores sociale tilbud er beskyttet beskæftigelse, ressource forløb og jobafklaring. Vi ansætte i fleksjob.

 

Hjemmeside: www.blindesarbejde.dk

 

Facebook:www.facebook.com/blindes.arbejde/ /www.facebook.com/search/top/?q=Blindes%20arbejde

 

Adresse: Tomsgårdsvej 19, 2400 Kbh. NV

 

Telefon: 38 34 33 88

 

Email: ba@blindes-arbejde.dk