Tilskudsgivere og donatorer

Frivilligcenter SR-Bistand yder gratis og anonym rådgivning til mennesker med behov for hjælp.

 

Tusind tak til vores tilskudsgivere og donatorer, som gør det muligt for os at forbedre den social-juridiske rådgivnig for brugerne i det sociale system og samtidigt udbrede det frivillige foreningsarbejde.

 

Er du eller din organisation interesseret i at støtte Frivilligcenter SR-Bistand, kan du kontakte os på:

Telefon:  35 39 71 97

Mail: srb@sr-bistand.dk

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

Ellen Hørups Fond

Fondation Juchum

Direktør Henry Jørgensen & hustru Rigmor Jørgensens Fond

Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

Asta og Julius P. Justesens Fond

Solar fonden af 1978

Erik Birger Christensens Fond

Gerda og Hans Frederiksens Mindefond

Enid Ingemanns Fond

Metro-Schrøder Fonden

Grosserer HP Strengberg & Hustru Kristiane Strengbergs Mindelegat

Det Arnstedtske Familiefond

Familien Justesens Fond

Marie & M.B. Richters Fond

Margrethegaardens Legat

FABRIKANT ADOLPH MØLLER OG HUSTRU ANTOINETTE MØLLERS FOND

Birthe Justesens Fond

Otto og Gerda Bings mindelegat