Hvem er vi?

Om Frivilligcenter SR-Bistand

Frivilligcenter SR-Bistand er en frivillig, uafhængig social forening og NGO. Frivilligcenter SR-Bistands mission er at understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund gennem gratis hjælp og vejledning. Vi yder gratis, professionel rådgivning indenfor juridiske og økonomiske områder og vi gør det lettere at være frivillig forening og nemmere at blive frivillig. 

 

Frivilligcenter SR-Bistand består af to dele: Frivilligcentret og rådgivningen.  

 

  • I rådgivningen kan du få gratis, professionel rådgivning af vores kompetente frivillige rådgivere. Vi yder gratis retshjælp og socialrådgivning samt økonomi- og gældsrådgivning. Desuden tilbyder vi en gratis bisidderordning i særlige sager om rehabilitering.  
  • I frivilligcentret gør vi det lettere at være frivillig forening og nemmere at blive frivillig. Vi arbejder for at give alle mulighed for at engagere sig og tage del i frivillige fællesskaber. Vi yder konsulentbistand til frivillige og foreninger, organiserede som uorganiserede, synliggør frivillige aktiviteter, understøtter, samarbejder og mobiliserer frivillige. 

 

Frivilligcenter SR-Bistands tilbud henvender sig til alle, der kommer ud for situationer i livet, som kan være svære at overskue og håndtere alene. Alle vores tilbud er gratis og ydes af frivillige med en høj faglig baggrund inden for hvert område. Vores rådgivning overholder alle kvalitetsstandarder og er akkrediteret af RådgivningsDanmark. 

Formål

Frivilligcenter SR-Bistand vil gennem hjælp og vejledning understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle borgere og foreninger har mulighed for at udøve aktivt medborgerskab gennem frivillighed.
Vi vil hjælpe borgere, som står i vanskelige livssituationer, det være sig af økonomisk, juridisk, social eller almenmenneskelig karakter, således at den enkelte bedre bliver i stand til at håndtere situationer, som ellers kan være vanskelige at overskue alene.
Vi vil formidle viden om sociale og juridiske emner, præge det sociale udviklingsarbejde, rejse sager af principiel karakter, og på anden vis påtage os en fortalerrolle inden for vores arbejdsområde.

 

 

Mission

Frivilligcenter SR-Bistands mission er at skabe rammer og fora for borgere og foreninger, der har brug for hjælp og/eller ønsker at yde en frivillig indsats i lokalsamfundet.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder for at skabe lige muligheder for alle på tværs af køn, alder, etnicitet, social og økonomisk status. Alle kan få brug for hjælp, men alle har også mulighed for at hjælpe sig selv og andre, blandt andet ved at yde en frivillig indsats i civilsamfundet.

Frivilligcenter SR-Bistand engagerer, udvikler og medskaber et stærkere og rummeligere civilsamfund.

Vision

Frivilligcenter SR-Bistands vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle kan blive en del af lokale fællesskaber som aktive medborgere, og hvor alle får den hjælp, de behøver.

 

 

Værdigrundlag

Frivilligcenter SR-Bistand bygger på fem overordnede værdier: Hjælp til selvhjælp, tværfaglighed, rummelighed, ligeværd og netværksskabelse.

Frivilligcenter SR-Bistand er en aktiv aktør i civilsamfundet, som påtager sig en fortalerrolle for socialt udsatte og dårligt stillede borgere.

Frivilligcenter SR-Bistand kapacitetsopbygger, synliggør og skaber netværk mellem de lokale foreninger, samt styrker det frivillige arbejde i lokalområdet, og styrker borgernes muligheder for at deltage heri.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder med hjælp til selvhjælp for at muliggøre empowerment af borgerne.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder løsningsfokuseret, tværfagligt og nytænkende i forhold til de behov og muligheder i civilsamfundet, vi oplever i forbindelse med vores arbejde.

Frivilligcenter SR-Bistand vil gennem hjælp og vejledning understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle borgere og foreninger har mulighed for at udøve aktivt medborgerskab gennem frivillighed.

Læs mere om vores historie her

Medarbejdere

Sol
Solveig Dam – Centerleder

sda@sr-bistand.dk

Alia (2)
Alia Koleilat – Projektleder, social-juridisk rådgivning

ak@sr-bistand.dk

Pernille
Pernille Andersen – Projektmedarbejder, bisidderordningen

pea@sr-bistand.dk

1633703278725 (1)
Ida Amelia Elmenhoff Fremm – Projektleder, frivilligcenter

if@sr-bistand.dk

Niko til gang
Nikoline Linea Berg – Projektmedarbejder, frivilligcenter

nlb@sr-bistand.dk

20230728_135533
Pia Ankerstjerne Skjalm – Receptionist

pia@sr-bistand.dk

Helle
Helle Krogh Jørgensen – Juridisk konsulent

hkj@sr-bistand.dk

IMG_8774
Kim Lundsgaard Kjær – Rådgiver, social-juridisk rådgivning

kil@sr-bistand.dk

Anja beskåret 2023
Anja Holst Winther – Studentermedhjælper

ahw@sr-bistand.dk

Freja 2023
Freja Lautrup Hjulmand – Studentermedhjælper

flh@sr-bistand.dk

Jens Christian Pedersen – Bogholder

jcp@sr-bistand.dk

Lars beskåret 2023
Lars Jepsen – Projektleder, gældrådgivning

lj@sr-bistand.dk

Bestyrelsen

Louise Boye Larsen
Louise Boye Larsen

Forperson

Eva_lowres-8961
Eva Gierding

Næstforperson

HO foto
Henrik Olsen

Kasserer

Alia (2)
Alia Koleilat

Medarbejderrepræsentant

ellen-juhuu-1-228x300
Ellen Wulff

Frivilligrepræsentant

MBH foto
Marie Baad Holdt
Nickles M. Köhling

 

(Foto på vej)

pernille
Pernille Gry Petersen

Suppleant

HVEM ER VI?

Frivilligcenter SR-Bistand er en lille NGO beliggende på Nørrebro i København.

 

Vi tilbyder gratis, landsdækkende social-juridisk rådgivning samt gælds- og økonomirådgivning til borgere. Derudover har vi et bisidderprojekt. Vi fungerer desuden som frivilligcenter for Nørrebro og Nordvest. Her yder vi gratis hjælp til foreninger og gør det nemmere at være forening eller frivillig.