Hvem er vi?

Om Frivilligcenter SR-Bistand

Frivilligcenter SR-Bistand er en frivillig, uafhængig social forening og NGO. Frivilligcenter SR-Bistands mission er at understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund gennem gratis hjælp og vejledning. Vi yder gratis, professionel rådgivning indenfor juridiske og økonomiske områder og vi gør det lettere at være frivillig forening og nemmere at blive frivillig. 

 

Frivilligcenter SR-Bistand består af to dele: Frivilligcentret og rådgivningen.  

 

  • I rådgivningen kan du få gratis, professionel rådgivning af vores kompetente frivillige rådgivere. Vi yder gratis retshjælp og socialrådgivning samt økonomi- og gældsrådgivning. Desuden tilbyder vi en gratis bisidderordning i særlige sager om rehabilitering.  
  • I frivilligcentret gør vi det lettere at være frivillig forening og nemmere at blive frivillig. Vi arbejder for at give alle mulighed for at engagere sig og tage del i frivillige fællesskaber. Vi yder konsulentbistand til frivillige og foreninger, organiserede som uorganiserede, synliggør frivillige aktiviteter, understøtter, samarbejder og mobiliserer frivillige. 

 

Frivilligcenter SR-Bistands tilbud henvender sig til alle, der kommer ud for situationer i livet, som kan være svære at overskue og håndtere alene. Alle vores tilbud er gratis og ydes af frivillige med en høj faglig baggrund inden for hvert område. Vores rådgivning overholder alle kvalitetsstandarder og er akkrediteret af RådgivningsDanmark.

Formål

Frivilligcenter SR-Bistand vil gennem hjælp og vejledning understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle borgere og foreninger har mulighed for at udøve aktivt medborgerskab gennem frivillighed.
Vi vil hjælpe borgere, som står i vanskelige livssituationer, det være sig af økonomisk, juridisk, social eller almenmenneskelig karakter, således at den enkelte bedre bliver i stand til at håndtere situationer, som ellers kan være vanskelige at overskue alene.
Vi vil formidle viden om sociale og juridiske emner, præge det sociale udviklingsarbejde, rejse sager af principiel karakter, og på anden vis påtage os en fortalerrolle inden for vores arbejdsområde.

 

 

Mission

Frivilligcenter SR-Bistands mission er at skabe rammer og fora for borgere og foreninger, der har brug for hjælp og/eller ønsker at yde en frivillig indsats i lokalsamfundet.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder for at skabe lige muligheder for alle på tværs af køn, alder, etnicitet, social og økonomisk status. Alle kan få brug for hjælp, men alle har også mulighed for at hjælpe sig selv og andre, blandt andet ved at yde en frivillig indsats i civilsamfundet.

Frivilligcenter SR-Bistand engagerer, udvikler og medskaber et stærkere og rummeligere civilsamfund.

Vision

Frivilligcenter SR-Bistands vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle kan blive en del af lokale fællesskaber som aktive medborgere, og hvor alle får den hjælp, de behøver.

 

 

Værdigrundlag

Frivilligcenter SR-Bistand bygger på fem overordnede værdier: Handlekraft, helhedssyn, rummelighed, ligeværd og fællesskab.

Frivilligcenter SR-Bistand er en aktiv aktør i civilsamfundet, som påtager sig en fortalerrolle for socialt udsatte og dårligt stillede borgere.

Frivilligcenter SR-Bistand kapacitetsopbygger, synliggør og skaber netværk mellem de lokale foreninger, samt styrker det frivillige arbejde i lokalområdet, og styrker borgernes muligheder for at deltage heri.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder med hjælp til selvhjælp for at muliggøre empowerment af borgerne.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder løsningsfokuseret, tværfagligt og nytænkende i forhold til de behov og muligheder i civilsamfundet, vi oplever i forbindelse med vores arbejde.

Frivilligcenter SR-Bistand vil gennem hjælp og vejledning understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle borgere og foreninger har mulighed for at udøve aktivt medborgerskab gennem frivillighed.

Læs mere om vores historie her

Medarbejdere

1633703278725 (1)
Ida Amelia Elmenhoff Fremm – Projektleder, frivilligcenter

if@sr-bistand.dk

Anja beskåret 2023
Anja Holst Winther – Projektmedarbejder

ahw@sr-bistand.dk

Freja 2023
Freja Lautrup Hjulmand – Studentermedhjælper

flh@sr-bistand.dk

Helene Bloch – Udviklingskonsulent

hb@sr-bistand.dk

Helle
Helle Krogh Jørgensen – Juridisk konsulent

hkj@sr-bistand.dk

Jens Christian Pedersen – Bogholder

jcp@sr-bistand.dk

Niko til gang
Nikoline Linea Stochflet Berg – Projektleder, Følgeskab til fællesskab

nlb@sr-bistand.dk

IMG_8774
Kim Lundsgaard Kjær – Rådgiver

kil@sr-bistand.dk

Screenshot_20230921_144824_Gallery (1)
Pia Ankerstjerne Skjalm – Receptionist

pia@sr-bistand.dk

Pernille
Pernille Andersen – Projektmedarbejder, bisidderordningen

pea@sr-bistand.dk

Sol
Solveig Dam – Centerleder

sda@sr-bistand.dk

Stefan Leth-Nissen – Projektleder, rådgivning

sl@sr-bistand.dk

Bestyrelsen

Louise Boye Larsen
Louise Boye Larsen

Forperson

Eva_lowres-8961
Eva Gierding

Næstforperson

HO foto
Henrik Olsen

Kasserer

1633703278725 (1)
Ida Fremm

Medarbejderrepræsentant

ellen-juhuu-1-228x300
Ellen Wulff

Frivilligrepræsentant

MBH foto
Marie Baad Holdt
download
Nickels M. Köhling
IMG_9019-2
Adeel Ismail Naseem

 

thumbnail_DSC_3902
Morten Holm-Hemmingsen

HVEM ER VI?

Frivilligcenter SR-Bistand er en NGO beliggende på Nørrebro i København.

 

Vi tilbyder gratis, landsdækkende social-juridisk rådgivning samt gælds- og økonomirådgivning, og derudover har vi en bisidderordning. I Følgeskab til fællesskab bygger vi bro mellem dig og sociale tilbud, foreninger og fællesskaber. Vi fungerer desuden som frivilligcenter for Nørrebro og Nordvest, hvor vi yder gratis hjælp til foreninger og gør det nemmere at være forening eller frivillig.