Frivilligmatch

Frivillig – hvor og hvordan?

 

Ønsker du at gøre en forskel i lokalsamfundet og møde andre engagerede mennesker? Har du lyst til at få styrket dine kvalifikationer? Hos Frivilligcenter SR-Bistand hjælper vi dig med at finde dit perfekte frivilligmatch.

 

Vi tilbyder en uforpligtende samtale om frivilligt arbejde med gode råd, vejledning og idéer til, hvem du kan henvende dig til. Herefter matcher vi dig og en frivillig forening i det bedst mulige frivilligmatch. Book en personlig samtale med vores frivillig- og foreningskonsulent på frivilligcenter@sr-bistand.dk

 

Vi samarbejder med 350 foreninger fordelt på Nørrebro, Nordvest og Bispebjerg, der søger frivillige til deres mange spændende og samfundsgavnlige projekter, og vi kan derfor hjælpe dig med at få overblik over mulighederne.

Bliv inspireret i vores foreningsoversigt

 

se mere her!

Tjek forskellige muligheder på

 

Frivilligjob.dk

Læs om andres oplevelser som frivillig

 

Facebook-side

Gode råd til dig der gerne vil være frivillig 

Hvad vil jeg arbejde med? 

Når du skal vælge, hvor du vil lægge din frivillige indsats, kan du overveje, om du vil beskæftige dig med noget, du er god til, eller med noget du gerne vil lære eller blive bedre til. 

Der er mange muligheder for at engagere sig som frivillig. Nogle organisationer og foreninger efterspørger konkrete fagspecifikke erfaringer, hvor du kan træne- og sætte dine kompetencer i spil. Det er dog langt fra alle foreninger, som søger frivillige med fagspecifik erfaring. Du kan derfor også engagere dig som frivillig, hvis du ønsker at lære noget nyt og prøve dig selv af i en hel ny sammenhæng. 

 

Hvem vil jeg hjælpe? 

Overvej, om der er en bestemt sag, du brænder for, eller nogle bestemte målgrupper, såsom børn, unge, seniorer eller særligt udsatte, som du er motiveret for at hjælpe. 

 

Hvad er mine grænser? 

Tag med i dine overvejelser, hvor dine grænser går. Hvis du fx ikke kan lide at befinde dig i konfliktsituationer, eller hvis du har det svært ved at være sammen med mennesker, som er meget syge, så vælg et frivilligt arbejde, hvor du undgår dette. Hvis du er i tvivl om, hvilke situationer du kommer til at befinde dig i, så kontakt os eller tag en snak med organisationen. 

 

Hvad vil jeg have ud af arbejdet? 

Nogle bliver frivillige for at støtte en sag, de brænder for, mens andre gør det som led i deres uddannelse – for at få praktisk erfaring eller forbedre deres CV. For andre er drivkraften et ønske om at bruge deres fritid til noget meningsfuldt eller at møde nye mennesker. Ingen motiver er bedre end andre, men det er vigtigt at være afklaret omkring, hvad du vil med dit frivillige arbejde. 

Det er ikke altid, at oplysninger som disse fremgår af organisationernes opslag om frivilligjobs. Derfor er det en god idé at tage en snak med organisationen om, hvorvidt det frivillige arbejde passer til dine ønsker, inden du starter. 

 

Hvor meget tid kan jeg bruge? 

Overvej, hvor meget tid du kan og vil afsætte til frivilligt arbejde. Uanset om du har to timer om måneden eller fire timer om ugen, er din indsats velkommen. Men det er selvfølgelig vigtigt at finde et frivilligjob, der passer til dit tidsforbrug. I de fleste opslag fremgår det, hvor meget tid, organisationen forventer, at du bruger. Hvis ikke, så spørg. 

Nogle organisationer forventer, at man binder sig for en længere periode fx et halvt eller et helt år. Også dette er en god idé at afklare med organisationen – og dig selv – inden du starter. 

 

Særlige regler for frivillige på offentlige ydelser 

Der er særlige regler for frivilligt arbejde, hvis du modtager offentlige ydelser som fx efterløn, dagpenge, kontanthjælp eller lignende. Dem kan du læse mere om her, eller du kan kontakte os, din A-kasse eller din sagsbehandler hos kommunen for mere information. 

 

Snak med organisationen 

Når du har fundet en organisation, du er interesseret i, så tag en personlig snak med dem, inden du starter. Spørg ind til, hvad det frivillige arbejde består i, og sørg for, at I har de samme forventninger til din indsats. 

Du kan finde organisationer, der søger frivillige på bl.a. frivilligjob.dk og Cph Volunteers.