Retshjælp og socialrådgivning

Har du brug for ekstra øjne på din sag? Måske hjælp til at klage over eller anke en afgørelse? Eller til at forstå dine rettigheder under skilsmisse? Vi kan hjælpe dig på vej helt gratis i vores sociale retshjælp.

 

Vi tilbyder retshjælp og rådgivning om blandt andet:

 • Lejeret og boligstøtte
 • Sygedagpenge, ressourceforløb og fleksjob
 • Klage- og ankevejledning
 • Familie- og arveret
  • herunder bodeling, skilsmisse, separation og forældremyndighed
 • Kontraktret
 • Kontanthjælp

 

Borgerhjælpen

Som en del af vores social-juridiske rådgivning har vi også Borgerhjælpen, hvor vi bl.a. kan hjælpe dig med at:

 

 • Ansøge om hjælp og tilskud fra det offentlige, fx kontanthjælp, boligstøtte m.m.
 • Indhente dokumentation i forbindelse med ansøgning om hjælp til tandlæge
 • Rette din forskudsopgørelse i SKAT

 

Vores rådgivningstilbud er åbent for alle, uanset hvor du bor i landet. Rådgivningen foregår enten telefonisk, ved personlig henvendelse, via videomøde eller via e-mail.

 

Alle vores rådgivere er frivillige. I den social-juridiske rådgivning er det enten jura- eller socialrådgiverstuderende på sidste del af deres uddannelse eller færdiguddannede jurister og socialrådgivere. I Borgerhjælpen kan du møde socialrådgiverstuderende på forskellige stadier af uddannelsen.

 

I sager, hvor vi skal være partsrepræsentant, er der behov for, at vi får dit samtykke/fuldmagt til at behandle sagen – dette kan fx være, hvis vi skal bede om aktindsigt.  Du finder rådgivningens fuldmagt nedenfor:

 

Fuldmagt

Fuldmagt (english)

Brug for en bisidder?

 

I særlige sager om rehabilitering kan vi nu tilbyde bisidning ved møder. Læs mere her!

35 39 71 97

RAADGIVNING@SR-BISTAND.DK

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker hjælp?

Kontakt os på mail eller telefon.

 

Hvis du ringer på telefonen, er den første person, du kommer til at tale med, en venlig receptionist i vores omstilling, som vil hjælpe med at finde den rigtige rådgiver til dig. Hvis du sender os en mail, vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

 

Tjek vores åbningstider her.

Ikke nok med at jeg fik kompetent juridisk rådgivning, så oplevede jeg også at blive taget seriøst som menneske i en sårbar situation.
- Anmeldelse på Google

Den social-juridiske rådgivning er en retshjælp og socialrådgivning, som tilsammen udgør den social-juridiske rådgivning. Rådgivningen består af frivillige jurister og socialrådgivere samt studerende på sidste år af deres uddannelse.

 

Når du henvender dig til rådgivningen, skal det ske, ved at du ringer til os, eller at du sender en mail på raadgivning@sr-bistand.dk.  Det er en sikker mailadresse, hvor der også kan vedhæftes bilag. Der er dagligt åben for personlige henvendelser i rådgivningen mellem kl. 13-15 samt onsdag og torsdag mellem kl. 17-19.

 

Alle samtaler med rådgiverne er fortrolige, og vi har alle tavshedspligt. Dog er vi underlagt underretningspligten. Læs mere om underretningspligten her.

VÆRDI OG ETIK

 

Vil du læse om vores værdier og etik for vores rådgivning? Læs mere her!

FAGLIG TILGANG

 

Er du nysgerrig på de faglige krav til vores frivillige rådgivere. Læs mere her!

KLAGEVEJLEDNING

 

Vil du gerne klage over dit forløb hos os? Læs mere her!