Retshjælp og socialrådgivning

Har du brug for ekstra øjne på din sag? Måske hjælp til at klage over eller anke en afgørelse? Eller til at forstå dine rettigheder under skilsmisse? Få gratis hjælp til sociale og juridiske problemstillinger hos Frivilligcenter SR-Bistands socialrådgivning og retshjælp.

 

Her kan du møde sympatiske, frivillige rådgivere, der brænder for at hjælpe dig, uanset hvem du er. Vores rådgivere er frivillige jurister og socialrådgivere samt studerende på sidste år af deres uddannelse.

 

Vi hjælper med det meste lige fra udfordringer i systemet med børn med diagnose til opholdstilladelse og meget andet. Rådgivningen foregår telefonisk, personligt eller via e-mail. 

 

Få hjælp:

Vi vil meget gerne hjælpe dig! Ring til os på tlf. 35 39 71 97, eller skriv til os via vores sikre mail her.

 

Hvad tilbyder vi:  

Vi kan hjælpe dig på vej i mange forskellige sager og tilbyder mange former for retshjælp. Fx hjælper vi ofte mennesker, der har problemer med:  

  • Lejeret og boligstøtte 
  • Sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob og kontanthjælp  
  • Klage- og ankevejledning 
  • Familie- og arveret 
  • herunder bodeling, skilsmisse, separation og forældremyndighed 
  • Kontraktret 
  • Udlændingeret – statsborgerskab, opholdstilladelse og familiesammenføring 

 

Vi kan også hjælpe dig med at udfylde ansøgninger til kommunen, når du fx skal søge enkeltydelser, handikaptillæg, medicin- og tandlægetilskud, søge om boligstøtte eller § 34. særlig støtte til høje boligudgifter.  

 

Vi hjælper dig også gerne med at få overblik over en sag. Ofte kan det give en stor ro at have en uvildig fagperson til at kigge din sag igennem. Du er altid velkommen til at spørge os om vi kan hjælpe med en sag.

 

Vi hjælper gerne med at klage til diverse nævn, kommunale afgørelser til Ankestyrelsen og general rådgivning til møde i Fogedretten. Men vi har ikke den nødvendige faglighed tilknyttet, som er påkrævet for at føre sager i retten. Det betyder også, at vi som udgangspunkt heller ikke hjælper med at klage til Advokatnævnet.

Brug for en bisidder?

 

I særlige sager om rehabilitering kan vi nu tilbyde bisidning ved møder. Læs mere her!

Hvem kan få hjælp:  

Frivilligcenter SR-Bistands rådgivning er landsdækkende og vi tilbyder som udgangspunkt retshjælp alle, der har brug for det.  

 

Hvem er rådgiverne:   

De frivillige rådgivere i Frivilligcenter SR-Bistand er dygtige faguddannede mennesker, der brænder for at gøre en forskel. Rådgiverne er enten jura- eller socialrådgiverstuderende på sidste del af deres uddannelse eller færdiguddannede jurister og socialrådgivere.

 

Alle samtaler med rådgiverne er fortrolige, og vi har alle tavshedspligt. Dog er vi underlagt underretningspligten. Læs mere om underretningspligten her. 

 

I sager, hvor vi skal være partsrepræsentant, er der behov for, at vi får dit samtykke/fuldmagt til at behandle sagen – dette kan fx være, hvis vi skal bede om aktindsigt.  Du finder rådgivningens fuldmagt nedenfor: 

  

Fuldmagt 

Fuldmagt (english) 

35 39 71 97

RAADGIVNING@SR-BISTAND.DK

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker hjælp?

Kontakt os på mail eller telefon.

 

Hvis du ringer på telefonen, er den første person, du kommer til at tale med, en venlig receptionist i vores omstilling, som vil hjælpe med at finde den rigtige rådgiver til dig. Hvis du sender os en mail, vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

 

Tjek vores åbningstider her.

Ikke nok med at jeg fik kompetent juridisk rådgivning, så oplevede jeg også at blive taget seriøst som menneske i en sårbar situation.
- Rådsøgende hos Frivilligcenter SR-Bistand

Den social-juridiske rådgivning er en retshjælp og socialrådgivning, som tilsammen udgør den social-juridiske rådgivning. Rådgivningen består af frivillige jurister og socialrådgivere samt studerende på sidste år af deres uddannelse.

 

Når du henvender dig til rådgivningen, skal det ske, ved at du ringer til os, eller at du sender en mail på raadgivning@sr-bistand.dk.  Det er en sikker mailadresse, hvor der også kan vedhæftes bilag. Der er dagligt åben for personlige henvendelser i rådgivningen mellem kl. 13-15 samt onsdag og torsdag mellem kl. 17-19.

 

Alle samtaler med rådgiverne er fortrolige, og vi har alle tavshedspligt. Dog er vi underlagt underretningspligten. Læs mere om underretningspligten her.

VÆRDI OG ETIK

 

Vil du læse om vores værdier og etik for vores rådgivning? Læs mere her!

FAGLIG TILGANG

 

Er du nysgerrig på de faglige krav til vores frivillige rådgivere. Læs mere her!

KLAGEVEJLEDNING

 

Vil du gerne klage over dit forløb hos os? Læs mere her!