Dansk Blindesamfund

Sammen udfordrer vi blindhed. Vi støtter og hjælper mennesker med synshandicap. Vi kæmper for at skabe lige muligheder i samfundet. Vi bidrager til at forebygge synshandicap.

 

Hjemmeside: https://blind.dk/

 

Facebook: www.facebook.com/danskblindesamfund/

 

Telefon: 38 14 88 44

 

Email: info@blind.dk