Eftertro

Foreningen Eftertro er en støtte- og netværksgruppe for personer der oplever problemer ift. deres tidligere eller nuværende trosfællesskab. Disse problemer kunne være ensomhed grundet udstødelse/frafald, psykisk belastning grundet negativ social kontrol, tvivlsspørgsmål der ikke kan ytres eller besvares i det givne trosfællesskab.

 

Eftertro er derfor for tvivlere, troende eller frafaldne på tværs af religioner.

 

Vi tilbyder månedlige rundbordssamtaler, hvor brugerne kan mødes og udveksle erfaringer, stille spørgsmål og inspirere hinanden.

 

Hjemmeside: http://eftertro.dk/

 

Facebook: www.facebook.com/eftertro/

 

Telefon: 53 83 71 63

 

Email: kontakt@eftertro.dk

 

Kontakt person: Forkvinde Maria Brock