Røde Kors Hovedstaden – tilbud til kvinder

Tilbud til Kvinder

 

Et af de bærende principper hos Røde Kors Hovedstaden er medmenneskelighed gennem frivillig indsats. Den frivillige er medskaber af aktive, meningsfulde fællesskaber for mennesker, der har behov for ekstra støtte.

 

Kvindenetværket: Et tilbud til voldsramte kvinder, der står i en udsat livssituation og mangler et socialt netværk. Den frivillige gør deltageren klar til en ny hverdag ved at være nærværende og hjælpe med praktisk støtte; være samtalepartner, hjælpe med at søge uddannelse, hjælpe med flyttekasser eller andet. Som frivillig i kvindenetværket er du til rådighed mindst tre timer om ugen.

 

hjemmeside: https://hovedstaden.drk.dk/detgorvi/faellesskaber_for_voksne/kvindenetvaerket/

 

email: rkh.qnet@rodekors.dk

 

Herberg for kvinder: Et herberg for kvinder med særlige sociale problemer, og som ikke har egen bolig. Opgaverne som frivillig består af, at skabe god stemning i blandt beboerne i løbet af dagen ved at afholde arrangementer, lave mad og ved at være empatisk og omsorgsfuld.

 

hjemmeside: https://hovedstaden.drk.dk/detgorvi/indsatser-for-hjemlose/roede-kors-herberg-for-kvinder/

 

telefon: 38 61 95 03

 

email: natherberget@regionh.dk

 

Røde Kors Hovedstaden

 

Hjemmeside: http://hovedstaden.drk.dk

Facebook: https://www.facebook.com/rode.kors.hovedstaden/?fref=ts

Adresse: Ndr. Fasanvej 224. 2200 Køhenhavn N

Telefon: 38 33 64 00

Email: hovedstaden@rodekors.dk