Somalia – Somaliland kvindeforening

Somaliland Kvindeforening har siden 1999 arbejdet for at integrere somaliske kvinder i Storkøbenhavn i det danske samfundssystem. Det sker blandt andet gennem afholdelse af en række temamøder om aktuelle emner inden for arbejdsmarkedsforhold, ændringer i den sociale lovgivning, danske statsborgeres pligter og rettigheder, børneopdragelse samt forebyggelse af livsstilssygdomme.

 

Adresse: Nørre Allé 7. 2200 København N

 

Hjemmesiden: https://somalilandkvindeforening.wordpress.com/

 

Facebook: https://www.facebook.com/people/Somaliland-Kvindeforening