Røde Kors Hovedstad – Sociale tilbud

Igennem frivillig indsats skabes meningsfulde fællesskaber, hvorved ensomhed mindskes og mennesker i svære livssituationer bliver hjulpet og støttet igennem det. Dette gør vi i vores sociale tilbud som indebærer to netværkshuse og tilbud henvendt til misbrugere, indsatte eller hjemløse.

 

mere information om de mange tilbud kan findes på: https://hovedstaden.drk.dk/detgorvi/faellesskaber_for_voksne/

og https://hovedstaden.drk.dk/detgorvi/indsatser-for-hjemlose/

 

Netværkshuset Nørrebro: Som frivillig er du med til at skabe et hyggeligt værested med plads til mennesker i alle aldre og med forskellige kulturelle og sociale baggrunde. Du er med til at arrangere, forberede og gennemføre forskellige aktiviteter for deltagerne samtidig med, at du er åben og har overskud til at lytte.

 

Primus motor: En mentorordning for løsladte, hvor du som frivillig er med til at øge livskvaliteten i et andet menneskes liv, hvor der er brug for social og tryg støtte.

email: rkh.primusmotor@rodekors.dk

 

Terminal 1: Et uformelt mødested for tidligere misbrugere, der har behov for støtte til at komme helt ud- eller blive ude af misbruget. Som frivillig skaber du trygge og hyggelige rammer om aktiviteterne.

 

Eirsgaard: Omsorgscenteret Eirsgaard er henvendt til hjemløse voksne, som bliver udskrevet fra hospitaler. Som frivillig er du med til at støtte patienter ved omsorg, samtale og behandling.

 

Vil du høre mere om Omsorgscenter Eirsgaard eller muligheden for at blive frivillig?

Så ring til os på 71998801 eller send en mail til den daglige leder Jannie Julin på jannie.julin@rodekors.dk.

 

Hjem til dig: Et tilbud for unge der mangler et hjem, og har brug for en base til at komme videre. Som frivillig gør du en afgørende forskel for en ung på kanten af hjemløshed, ved at invitere den unge hjem til at bo i en periode på 3-6 måneder.

 

for mere info kontakt projektkoordinator Lisbeth Amby på rkh.lisbeth.amby@rodekors.dk

 

 

Røde Kors Hovedstaden

 

Hjemmeside: http://hovedstaden.drk.dk

Facebook: https://www.facebook.com/rode.kors.hovedstaden/?fref=ts

Adresse: Ndr. Fasanvej 224. 2200 Køhenhavn N

Telefon: 38 33 64 00

Email: hovedstaden@rodekors.dk