Røde Kors Hovedstaden – Sind og Sårbarhed

Besøgsvenner for psykisk sårbare 

Sind og Sårbarhedens besøgsvenner gør en forskel for mennesker, der oplever ensomhed kombineret med psykisk sårbarhed. Besøgsmodtagerne savner selsskab og relationer i hverdagen. Som frivillig giver du af din tid og dit overskud til at snakke, lytte og rumme, ca. 2 gange månedligt i et par timer. Som besøgsvenner vælger I selv om I vil drikke en kop kaffe, gå en tur eller noget helt tredje, når I mødes. Besøgsvennerne bliver matchet efter ønsker, interesser og behov.

Email: rkh.besog.sind@rodekors.dk

Hjemmeside: https://hovedstaden.rodekors.dk/detgorvi/faellesskaber-for-voksne/besogsvenner-for-psykisk-sarbare/

 

Bevægelsesvenner 

I bevægelsesvenner hjælper frivillige ensomme og psykisk sårbare mennesker med at få bevæget kroppen mere i hverdagen. I matches i et par og bestemmer selv, hvilke aktivitetsformer I ønsker at lave sammen, alt efter jeres fysiske formåen og foretrukne form for bevægelse. Bevægelsesvennerne mødes hver anden uge i 1-2 timer.

Bevægelsesvenner er frivillige i alle aldersgrupper, og du vil blive matchet med en efter ønsker, interesser og behov.

Email: rkh.besog.sind@rodekors.dk

Hjemmeside: https://hovedstaden.rodekors.dk/detgorvi/faellesskaber-for-voksne/bevaegelsesvenner/

 

Værket

Værket er et fællesskab for ensomme voksne i alderen 30-60 år, der mødes i grupper af 10-12 på en fast hverdagsaften. Som frivillig er du med i en frivilliggruppe, der afhjælper oplevelsen af ensomhed og styrker deltagernes trivsel og sociale kompetencer gennem øvelser, snakke og erfaringsudveksling.

Email: vaerket.rkh@rodekors.dk

Hjemmeside: https://bit.ly/3Epgn0F