Friends & Family

Familienetværket – friends & family tilbyder fællesskab, spændende og gratis aktiviteter for familier, børn og voksne, som kunne bruge lidt flere oplevelser eller hjælp i hverdagen.

 

Hos Familienetværket, friends & family, finder man:

  • gratis aktiviteter for børn, unge og voksne
  • inspiration til praktisk hverdagsliv og familieliv
  • varme medmennesker og et sted at danne netværk
  • fællesskab, hygge og fællesspisning
  • ligesindede og nogen at tale med
  • personlig rådgivning for dem, der ønsker det
  • økonomisk og social rådgivning for dem, der ønsker det

 

I familienetværket bliver familierne mødt med respekt, omsorg og næstekærlighed. I trygge ramme giver vi familierne mulighed for at danne venskaber og netværk både med ligesindede og med de frivillig, som er tilknyttet projektet. Dette gør vi gennem ærlig åbenhed, relevant service, engageret fællesskab, modig generøsitet og ægte livsglæde.

 

Hjemmeside: www.friendsandfamily.dk/

 

Adresse: Drejervej 17,  2400 KBH NV

 

Telefon: 35 31 00 27 – gerne SMS

 

Email: tina.andersen@kulturcenter.dk

 

Kontaktperson: Tina Brask-Andersen