Røde Kors Hovedstaden

Tilbud til Forældre og Familier

 

Hos Røde Kors Hovedstaden skaber vi aktive, meningsfulde fællesskaber igennem frivillig indsats. Den frivillige er medskaber af fællesskaber for børn og deres familier, hvorved deltagerne får ekstra overskud i hverdagen. Vi har flere tilbud for børn, unge og familier, som har behov for støtte eller hjælp til selvhjælp.

 

For mere information vedrørende aktiviteter for børn og unge se: https://hovedstaden.drk.dk/detgorvi/faellesskaber_for_familier/

 

Familienetværket: En aktivitet hvor familier mødes i fællesskab og hygger. Børnene får nye legekammerater, og forældrene får nogle timer, hvor man kan slappe af og nyde det hyggelige samvær.

 

Kontakt Sektionsleder Tina Ingerdahl på 28 92 34 14 eller sende en mail til familienetvarket.rkh@rodekors.dk

Hjemmeside: https://hovedstaden.drk.dk/detgorvi/faellesskaber_for_familier/familienetvaerket/

 

Babynetværket: Et netværk for kommende eller nye forældre, der har behov for støtte i en tid med store forandringer. Netværket mødes  på Nørrebro hver tirsdag 10-13.

 

telefon: 28 92 33 65

hjemmeside: https://hovedstaden.drk.dk/detgorvi/faellesskaber_for_familier/babynetvaerket/

email: rkh.babynet@rodekors.dk

 

Familieven: Den frivillige tilbyder hjælp og vejledning til sårbare familier, der har behov for støtte og hjælp til praktiske ting i hverdagen. Som familieven giver du personlig støtte til en familie cirka en gang om ugen.

 

Kontakt Sektionsleder Tina Ingerdahl på 28 92 34 14 eller sende en mail til familienetvarket.rkh@rodekors.dk

hjemmeside: https://hovedstaden.drk.dk/detgorvi/faellesskaber_for_familier/familieven/

 

Røde Kors Hovedstaden

 

Hjemmeside: http://hovedstaden.drk.dk

Facebook: https://www.facebook.com/rode.kors.hovedstaden/?fref=ts

Adresse: Ndr. Fasanvej 224. 2200 Køhenhavn N

Telefon: 38 33 64 00

Email: hovedstaden@rodekors.dk