Sjakket

Sjakkets målgrupper omfatter en primær og en sekundær målgruppe, der geografisk primært kommer fra udsatte boligområder fra Ydre Nørrebro og Nordvest.

Den primære målgruppe er børn og unge af begge køn i alderen mellem 6 og 13 år, som ikke benytter sig af de ordinære fritidstilbud og idrætsforeninger.

 

Den sekundære målgruppe omfatter forældrene. Denne sekundære målgruppe er kendetegnet ved ingen eller begrænset tilknytning til, ved et begrænset kendskab til det danske sprog og samfund samt en stærk tilknytning til oprindelig kultur og etnisk tilhørsforhold.

 

For den primære målgruppe omfatter tilbuddene sportsaktiviteter, computer café, lektiecafé, sund kost værksted, spil og tegneværksted.

 

Tilbuddene for den sekundære målgruppe omfatter forældresamtaler, forældrerådgivning og ad hoc tilbud i form af fisketure o. lign.

 

 

Hjemmeside: www.sjakket.dk/forside.aspx

 

Adresse: Skaffervej 6. 2400 København NV

 

Telefon: 35 82 35 81

 

Email: info@sjakket.dk