Ordinær generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Frivilligcenter SR-Bistand.

 

Tid: Tirsdag d. 21. februar kl. 17 2023

Sted: Tagensvej 70, 1. sal, 2200 København N

 

Du bedes tilmelde dig via dette link senest d. 14. februar, da vi serverer en let anretning og gerne vil vide, hvor mange vi skal købe ind til.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af fuldmagter og valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – herunder kontingenter
 8. Formand vælges på generalforsamling for en 2-årig periode. Der er formandsvalg i lige år. Valg af resterende bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år og vælges blandt medlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder efter 1 år, er der separat afstemning til resten af dennes valgperiode.
 9. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 10. Valg af statsautoriseret revisor for 1 år
 11. Eventuelt

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 

 • Nickels Mandrup Köhling
 • Sarah Borger

 

Begge modtager genvalg.

 

Formand Jan Malinowski og Michael Ankjær-Jensen udtræder af bestyrelsen, og deres poster skal genbesættes for en 1-årig periode.

 

Louise Boye Larsen opstiller til formandsposten. Suppleant Eva Gjerding opstiller som menigt medlem. Suppleant Pernille Petersen genopstiller ikke.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest syv dage før generalforsamlingen.

 

Samme tidsfrister gælder opstilling til bestyrelsen.

 

Du finder foreningens vedtægter her.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 3539 7197 eller via mail til srb@sr-bistand.dk

 

OPDATERING:

Se indkomne forslag her.

Se Årsrapport 2022 her.

Frivilligcenter SR-Bistands facade