I Tråd Med Verden

I Tråd Med Verden er en socialøkonomisk virksomhed og forening, som driver sy-værksteder i udsatte boligområder i samarbejde med KAB. Her arbejder vi med upcycling af kasserede tekstiler som omdrejningspunkt for at skabe jobmuligheder, fællesskab og livskvalitet for mennesker som har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet.
Vi har desuden et åbent værksted, som man frivilligt kan deltage i en gang om ugen med fokus på reparation og upcycling af tøj og fællesskab omkring håndarbejde.

Hjemmeside: www.itmv.dk

 

Facebook: www.facebook.com/bloksalon og www.facebook.com/itraadmedverden

 

Adresse: Lundtoftegade 23, 1. sal, 2200 Kbh N

 

Email: itmv@itmv.dk