Værestedet Muhabet

Muhabet er et åbent værested for psykisk syge med indvandrer- eller flygtningebaggrund og deres pårørende. Der ydes individuel behovsbestemt omsorg. Desuden tilbyder Muhabet kvindeaftner, et dagligt måltid og lektiehjælp.
Muhabet betyder “kærligt samvær” og Muhabets formål er at forbedre livskvaliteten for den enkelte bruger, så han/hun kan blive bedre i stand til at forvalte sit liv og herunder ikke mindst at opnå et værdigt hverdagsliv.

 

 

Hjemmeside: https://www.muhabet.dk/

 

Facebook: https://www.facebook.com/V%C3%A6restedet-Muhabet-1391138574466715/

 

Adresse: Bragesgade 8c. 2200 København N

 

Telefon: 36 72 65 83

 

Emailmuhabet@muhabet.dk