Vores historie

1975
Det, der i dag hedder Frivilligcenter SR-Bistand, blev stiftet som en forening den 25. september 1975.
Foreningen blev stiftet af en gruppe studerende på et kursus på Københavns Kommunes Forberedelseskursus. Deltagerne på dette kursus bestod overvejende af personer, der var i det sociale system under revalidering, enlige mødre og socialt handicappede. Elevrådet og de studerende stiftede foreningen: ’Samvirkende Revalident- og Bistandsforeninger’ med det formål at være vagthund i systemet’ og hjælpe borgere, der kom i berøring med Bistandslovens mange paragraffer.
Bistandsloven var på det tidspunkt en helt ny lov, og med den blev det for første gang socialrådgivere i landets kommuner, der på egen hånd skulle skønne borgenes behov og rettigheder. Stifterne af SR-Bistand frygtede at denne ordning kunne føre til vilkårlige beslutninger og større uligheder i forvaltningen af den nye sociallov.
Foreningen arbejdede fra første færd med at forbedre retssikkerhed og rådgivning for mennesker, der var blevet klienter i det sociale system. Desuden ønskede foreningen at orientere offentligheden om Bistandslovens indhold og konsekvenser for brugerne, samt at arbejde hen imod en holdningsændring i samfundet til gavn for brugerne i det sociale system.

’Det blev fra starten fremhævet, at foreningen IKKE er partipolitisk, men socialpolitisk, tværpolitisk og tværfaglig! Sådan er det stadig.

Stort behov

Fra begyndelsen i 1975 udviklede SR-Bistand sig lynhurtigt. Der viste sig et stort, udækket behov for vejledning og rådgivning. Rådgivningen var baseret på frivillig arbejdskraft, og udgangspunktet var at yde hjælp efter princippet hjælp til selvhjælp.

1976
I 1976 skiftede foreningen navn til det mere mundrette ’SOCIAL RÅDGIVNING & BISTAND’, i daglig tale forkortet til SR-Bistand. Formålet var uændret, og foreningen voksede i takt med det store behov for vejledning og hjælp.

1977
På dette tidspunkt havde SR-Bistand 17 lokalafdelinger plus hovedkontoret. De fleste i København, bortset fra ét i Ålborg. SRB-Landsforeningen lå i Randers.

1977-1987
SR-Bistand arbejdede i denne årrække fortsat efter sine formål om at yde gratis og anonym rådgivning til mennesker med behov for hjælp. Den social/juridiske rådgivning blev suppleret med psykologisk rådgivning ydet af psykologstuderende på sidste år af deres uddannelse.

1988
Der kom øget fokus på betydningen af frivilligt arbejde, og SR-Bistand startede et nyt projekt, som handlede om at formidle frivillige til andre foreninger. Dette projekt udviklede sig hen ad vejen til også at tilbyde hjælp til foreningerne på andre områder, f.eks i form af kurser og hjælp til praktiske spørgsmål om foreningsarbejde.

1989
Dette år skete der også nyt i SR-Bistand, idet viften af aktiviteter blev forøget med etableringen af Selvhjælpen.

1989-2007
SR-Bistand bestod nu af social og juridisk rådgivning, psykologisk rådgivning, formidling af frivilligt arbejde og tilbud om selvhjælpsgrupper. Alle tilbuddene oplevede vækst i denne periode, og antallet af frivillige steg støt i perioden, ligesom der blev ansat enkelte lønnede tovholdere.

2007
Frivilligcenter SR-Bistand er en del af landsorganisationen FRISE. Der arbejdedes fortsat med udvikling af de enkelte projekter og aktiviteterne udvides, så det i 2012 bliver nødvendigt at flytte til større lokaler.

2014
Et nyt projekt ser dagens lys, idet Frivilligcenter SR-Bistand starter en gældsrådgivning, hvor der ikke alene lægges vægt på traditionel hjælp til at få styr på økonomien, men også hjælp ved en psykolog til at få styr på eventuelle underliggende årsager til, at man er havnet i økonomisk uføre.

2015
40-års jubilæum den 25. september.