Vil du hjælpe med at gøre ankestyrelsen klogere?

Ankestyrelsen er i gang med et projekt om borgerdeltagelse på sygedagpengeområdet.

 

De vil derfor gerne høre om dine oplevelser med at klage til Ankestyrelsen. Hvis du ikke har klaget, vil de også gerne vide hvorfor.

 

De søger borgere, der er eller har været sygemeldte og har modtaget eller søgt om sygedagpenge.

 

Du kan skrive til Borgerdeltagelse@ast.dk, hvis du vil vide mere om projektet.