Bisidderordning

Vi kan desværre ikke p.t. tilbyde bisidderhjælp

HVORNÅR KAN DU HAVE GAVN AF EN BISIDDER?

Skal du til vigtige møder hos offentlige myndigheder og andre lignende steder, kan du få en bisidder med.

Bisidderne kan gå med dig til møder hos fx:

 • Jobcentre
 • Socialforvaltningen
 • Krisecentre
 • Forsikringsselskaber
 • Psykiatrien
  Bisidderne kan hjælpe dig med at være godt rustet til møderne ved at:
 • Få overblik over din sag inden mødet
 • Give dig tips til at formulere og stille spørgsmål
 • Støtte dig på selve mødet
 • Tage notater på mødet
 • Hjælpe dig på mødet, som I ellers aftaler
 • Få overblik over, hvad der blev aftalt, opnået og oplyst på mødet
 • Hvis nødvendigt følge op på mødets resultater
 • Evt. orientere dig om Frivilligcenter SR-Bistands andre tilbud.
  Hvis du har brug for en bisidder, skal du starte med at ringe til os.
  Du vil blive indbudt til en personlig samtale med koordinatoren for bisidderordningen. Til samtalen vil du høre mere om bisidderordningen, og hvis tilbuddet passer til dig, vil du få tilknyttet en bisidder.
  Bisidderordningen er gratis og tilbuddet er åbent for alle i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholm. Bisidderne er kompetente og uddannede og de har tavshedspligt.

 

HVEM KAN FÅ EN BISIDDER?

Borgere der kan få en bisidder er:

 1. Socialt udsatte over 18 år
 2. Dig, som har et indkomstgrundlag, som tillader fri proces OG som er på kontanthjælp, dagpenge/sygedagpende, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, er lavtlønnet eller pensionist
 3. Dig, som er i en problematisk situation i forhold til offentlige myndigheder og forsikringsselskaber