Den Somaliske Forening i Danmark

Foreningens formål er at tilbyde folkeoplysende og integrations fremmende aktiviteter der er målrettet i særlig grad mod danskere af somalisk herkomst samt somaliske flygtninge/indvandrere, for derigennem at øge den enkeltes aktive deltagelse i samfundets forskelligartede sociokulturelle aktiviteter, og derved at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, og til at deltage aktivt og blive engageret i samfundslivet

 

Facebook: https://www.facebook.com/pg/Densomaliskeforeningidk

 

KontaktpersonSaajin Daahir Hasan