Faglig tilgang til rådgivning

Frivilligcenter SR-Bistand stiller høje krav til det faglige niveau i rådgivningerne.

 

I den social-juridiske rådgivning er de frivillige rådgivere uddannede jurister og socialrådgivere eller studerende på sidste del af deres uddannelse. Da mange af henvendelserne drejer sig om forvaltnings- og socialretlige spørgsmål, har rådgiverne interesse for og et stort kendskab til forvaltningsret. Derudover drejer mange henvendelser sig om kontraktret, familiearveret, ansættelsesret og lejeret, som enten besvares telefonisk eller skriftligt. Rådgiverne kan formulere klager til offentlige myndigheder og øvrige instanser indenfor privatretten.

 

I gældsrådgivningen har de frivillige enten juridisk eller finansiel/økonomisk uddannelsesbaggrund og er ligeledes enten færdiguddannet eller på sidste del af uddannelsen. Rådgivere med juridisk baggrund hjælper især i sager om forældelse, kontraktret og konkursret, men også andre juridiske problemstillinger så som kreditret, inkasso og skilsmisseret er typiske rådgivningsområder.

 

Finansielle rådgivere hjælper i omlægning af lån og andre kreditaftaler, således at borgerne opnår et større rådighedsbeløb. Der rådgives også i budgetlægning. Rådgiverne i gældsrådgivningen har kvalifikationer til at kunne ansøge om eftergivelse af offentlig gæld og gældssanering i samråd med borgerne.

 

For at opnå et professionelt, ligeværdigt og imødekommende forløb med borgerne, er samtalemodellerne Transaktionsanalyse og 5-fase modellen valgt som supplement til de frivilliges uddannelse.

 

Der lægges vægt på grundighed i introduktionen af nye frivillige både med hensyn til rådgivning, arbejdsgange og samtaler med borgerne. I opstartsfasen tilknyttes nye frivillige en erfaren rådgiver, der vejleder i besvarelse af de indkomne henvendelser.

 

I begge rådgivninger arbejdes der i teams for at optimere rådgivningen, så borgerne får den bedste hjælp.

HVEM ER VI? 

Frivilligcenter SR-Bistand er en frivillig, uafhængig social forening og NGO beliggende på Nørrebro i København.

 

Her kan du få gratis, professionel bistand og rådgivning.

 

Frivilligcenter SR-Bistand vil gennem hjælp og vejledning understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund.

Læs mere om os her
Hjælp til alle

Frivilligcenter SR-Bistands hjælp henvender sig til alle, der kommer ud for situationer i livet, som kan være svære at overskue og håndtere alene.

Alle vores tilbud er gratis og ydes af frivillige med en høj faglig baggrund inden for hvert område.

Vores rådgivning overholder alle kvalitetsstandarder og er akkrediteret af RådgivningsDanmark.