Foreningen Polykrom

Foreningen Polykrom arbejder for demokrati samt til gavn for samfundet. Hvilket sker gennem almennyttige og humanitære projekter. Samtidig arbejder vi mod udbytning og for fredelig sameksistens. Samt mellemmenneskelighedsudviklende projekter.

 

 

Hjemmeside: https://foreningenpolykrom.dk/

 

Adresse: Ægirsgade 32, 2. th.  2200 København N

 

Telefon: 60 81 74 45

 

Email: nalle@polykromfonden.dk