SAMMEN i DK

“Sammen” er en uafhængig forening, der har fokus på integration, social inklusion samt bekæmpelse af ensomhed på tværs af religion, etnicitet, køn og kultur.
Foreningen arbejder aktivt for at skabe et inkluderende samfund, hvor mennesker fra forskellige baggrunde føler sig velkommen og har mulighed for at deltage fuldt ud.
Foreningens primære mål er at fremme integrationen af mennesker med forskellige nationaliteter, kulturer og sprog. Dette kan omfatte sprogkurser, kulturelle udvekslinger, oplysningsaktiviteter, interkulturelle arrangementer og sociale cafeer, der fremmer gensidig forståelse og respekt.
Bekæmpelse af ensomhed spiller også også en central rolle for foreningen. ved at tilbyde sociale aktiviteter, netværksmuligheder og støtte ønsker foreningen at skabe et socialt fællesskab, hvor mennesker kan mødes, danne venskaber og finde støtte.

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/3013458715465329/