ERHVERVSSKOLERNES ELEV-ORGANISATION

Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO) arbejder som interesseorganisation for elever på tekniske skoler og -gymnasier. EEO’s primære formål er at erhvervsskoleelever får reel indflydelse på deres uddannelse. Det sker gennem elevråd, elevrepræsentation i skolernes bestyrelser og andre steder hvor de kan få indflydelse gennem såvel parlamentarisk som udenomsparlamentarisk arbejde.

 

Hjemmeside: www.eeo.dk

 

Facebook: www.facebook.com/eeo.dk/?ref=br_rs

 

Adresse: Vibevej 31 2400 København NV

 

Telefon: 25 10 00 40

 

Email: eeo@eeo.dk

 

Kontaktperson: Rasmus Volf