Lænkens Unge Ambassadører – LUA

Lænkens Unge Ambassadører – LUA er skabt med formålet at medvirke til at opbygge netværk, skabe dialog, nedbryde tabuer og formidle viden om følgerne af en opvækst i familier med alkoholmisbrug.
Vi arbejder for at:
Vise mangfoldigheden blandt børn af alkoholafhængige og synliggøre deres ressourcer.
Fremme børneperspektivet i samfundsdebatten og alkoholbehandlingen med baggrund i egne erfaringer.
Skaffe midler til at igangsætte nye gruppebehandlingsforløb for voksne børn af alkoholafhængige over 25 år.
Skabe mulighed for, at børn fra familier med alkoholproblemer får behandling og hjælp til at håndtere følgerne af opvæksten – uanset alder.

 

 

Hjemmeside: http://lua.dk/

 

Facebook: https://www.facebook.com/luadk/?fref=ts

 

Adresse: Drejervej 15, 5. 2400 Købehavn NV

 

Telefon: 22 73 67 78

 

Email: kontakt@lua.dk