Ungdommens Røde Kors

I Ungdommens Røde Kors drømmer vi om, at alle børn og unge har muligheden for og troen på, at de kan tage ansvar og handle for at skabe det samfund, de drømmer om at leve i. Et samfund, hvor der ikke bare er plads til forskellighed, men hvor forskelligheder mødes, så sammenholdet styrkes. Et samfund, hvor alle er noget særligt for nogen.

Vores arbejde er funderet i en lang række aktiviteter for børn og unge, som alle bygger på tre grundmetoder: ung-til-ung, frivillighed og lokal forankring.

 

Hjemmeside: www.urk.dk/

 

Facebook: www.facebook.com/ungdommensroedekors/

 

Adresse: Hejrevej 30, 2. sal. 2400 Køhenhavn NV

 

Telefon: 35 37 25 55

 

Email: info@urk.dk