Værdier og Etik for Rådgivning

Den social-juridiske rådgivning er en del af foreningen Frivilligcenter SR-Bistand, og arbejder i overensstemmelse med foreningens overordnede formål, værdier og målsætninger.

 

Rådgivningen er baseret på frivillighed. Dette har været en bærende værdi for Frivilligcenter SR-Bistands arbejde siden grundlæggelsen i 1975. De frivilliges personlige engagement og faglighed giver rådgivningen en ekstra værdi til gavn for udsatte borgere.

Rådgivningen varetages af få ansatte og mange frivillige medarbejdere.

 

Vi vægter samtalen med den enkelte borger højt og forholder os konkret til den enkeltes sag, behov og ressourcer.

Alle samtaler med rådgivere er fortrolige og rådgiverne har tavshedspligt. Dog er vi underlagt underretningspligten, der omfatter børn og unge under 18 år, der lever i en alvorlig truet livssituation eller borgere, der overtræder straffeloven §253. Det skal dog tilføjes, det er yderst sjældent, at vi er omfattet af underretningspligten. Læs mere om underretningspligten her.

Faglighed og engagement er værdier i rådgivningen, og Frivilligcenter SR-Bistand stiller krav til de frivillige rådgiveres uddannelse, og lægger vægt på grundighed i introduktionen til rådgivningen og arbejdsgangene. Der er mentorordning for rådgivere i opstartsfasen og regelmæssige rådgivermøder med sparring og faglige oplæg. Dette sikrer både viden om faglig og korrekt rådgivning samt viden om rådgivningens retningslinjer, såvel som evne til refleksion over det, der sker i rådgivningsprocessen.

 

Rådgivernes rolle er at sikre et professionelt og empatisk forløb, som kræver en fordomsfri, guidende, aktivt lyttende og sparrende rådgivning. Rådgiverne skal handle reelt og loyalt overfor de hjælpsøgende.